„Před dvaceti lety bylo rozhodnuto o výměně plechu, který za tu dobu postupně dosloužil. Navíc některé dřevěné části napadl hmyz a místy byly také nahnilé,“ vyjmenoval příčiny oprav opat premonstrátského kláštera Marian Rudolf Kosík.

Práce by měly skončit v říjnu. Podle Kosíka rekonstrukce běžný provoz kostela nijak nenarušuje. „Dělníci jednotlivé dřevěné prvky zhotoví dole, pak je vytáhnou nahoru a podle starého způsobu vše sestaví až na věži,“ popsal stavební úpravy Kosík. Dodal, že v budoucnu by chtěli opravit také okna a fasádu kostela.
Rekonstrukci financuje Ministerstvo kultury z fondu pro záchranu kulturního dědictví, zhruba z jedné třetiny se na ní podílí také klášter.

Na podzim letošního roku tak budou opravené obě kostelní věže. Pravá báň dostala novou pokrývku před devíti lety v roce 2008. V té době stavební úpravy hradily Norské fondy a zdroje Evropského hospodářského prostoru. Pravá polovina průčelí kostela tak získala nový krov a střechu.

Klášter vyhledávají také turisté. Pro ty si premonstráti připravili tři prohlídkové okruhy. Lidé mohou interiéry budov zhlédnout po celé letní prázdniny. Dostanou se do knihovny či do síně Otokara Březiny, který působil v Telči a okolí. Mohou si prohlédnout také bývalé opatské pokoje nebo se vydat po stopách Jana Lukáše Krackera na Moravě. Poslední jmenovaná trasa návštěvníkům odkrývá Krackerovy iluzivní výmalby. V roce 2011 premonstráti oslavili osm set let od založení kláštera, ve kterém se za tu dobu kromě řeholníků objevili také jednotky SS a jeho prostory v padesátých letech sloužily jako skladiště.