Malba je určená především cyklistům a turistům pohybujícím se po cyklostezce kolem řeky Jihlavy ve směru k Malému Beranovu. Odjinud než 
z cyklostezky totiž malbu lidé neuvidí.

„Projde a projede tady spoustu lidí, kteří ale třeba ani nevědí, že právě toto je areál naší školy. Proto jsme se rozhodli budovu i takto 
z rubu školy ozdobit, a tím vyplnit bílé místo na fasádě jedné z našich budov, a také dát o sobě lidem vědět," poznamenala zástupkyně ředitele SUPŠ pro praktické vyučování Miloslava Svobodová. Nad kresbou tím pádem nechybí ani název školy.
Námět vytvořili žáci studující obor Malba a ilustrace. „Podávali různé návrhy. Nakonec jsme vybrali tento, protože se jedná o budovu ateliéru a součástí této malby jsou atributy používané právě v ateliéru. Jsou to předměty, které studenti malují," vysvětlila Svobodová.

Motiv vymyslela talentovaná studentka čtvrtého ročníku Malby a ilustrace Ema Šádová. Přenést ho 
z papíru na fasádu nebylo snadné. Studenti si nejprve museli vytvořit obří šablonu a skrze ni malbu překreslit. „Na lešení poté ještě načrtnuté obrysy obtahovali štětcem," řekla Svobodová. Dílo vznikalo celý minulý týden.

MOZAIKA NA MOSTĚ

Studenti SUPŠ Jihlava-Helenín uplatnili své schopnosti v exteriéru již v minulosti. Například na konci minulého školního roku ozdobili průčelí mostu pod železnicí v jihlavské části Hruškové Dvory netradiční mozaikou. Dříve zašedlý a posprejovaný most dnes tak díky studentům připomíná venkovní kapli. Na té se ale snoubí sakrální motivy s divokou přírodou, mozaice totiž dominuje žena kojící dvě vlčata. Autorkou námětu je opět Ema Šádová.

„Chtěli jsme, aby si studenti zkusili práci v autentickém prostředí, a napadlo nás ozdobit most nedaleko školy," zmínil vyučující oboru Malba a ilustrace 
Petr Kovář.
Je možné, že v budoucnu mozaika pokryje most celý. Je to totiž příležitost pro další ročníky, jak si mozaiku vyzkoušet jinak než v lavicích školy.

Jak uvedla Svobodová, studenti se aktivně podílejí 
i na tom, jak vypadá samotný areál školy. Nedávno například přenesli dvě velkoplošné fotografie na fasádu u hlavního vstupu 
a nyní pracují na interiéru. „Jedná se znovu o malbu velkých figur. Studenti si tedy opět museli vytvořit skici v nadživotní velikosti," přiblížila Svobodová.

IVANA HOLZBAUEROVÁ