Na příspěvek ke studiu se mohou těšit učňové v oborech kameník, nástrojař, obráběč kovů, tesař, zedník, pokrývač, instalatér nebo kovář. To jsou totiž obory, kterým na trhu práce v regionu chybí dostatečný počet absolventů.

„Cílem stipendií však není pouze zvýšit zájem, ale také posílit odpovědnost učňů za své kvalitní vzdělání. Po závěrečné zkoušce budou právě těmi kvalifikovanými profesionály, kteří na trhu práce chybí,“ sdělila mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Měsíční výše základního stipendia by se měla pohybovat řádově ve stovkách korun. Ročně by příspěvek mohlo pobírat celkem až 500 učňů.

Tříleté příspěvky

„Stipendium po dobu tříletého studia učebního oboru by mělo pomoci zvýšit zájem dětí i jejich rodičů o učební obory. Jsme si vědomi, že struktura uchazečů o práci v regionu neodpovídá poptávce zaměstnavatelů,“ řekla krajská radní Marie Kružíková (ČSSD).

„Stavební a strojírenské obory jsou dlouhodobě perspektivní a dobře financované,“ dodala Kružíková.

Krajské motivační stipendium by mělo být poskytováno pololetně. V tomto období by neměli mít učni žádnou neomluvenou hodinu. Pokud bude mít učeň vyznamenání, dostane navíc ještě prospěchové stipendium ve výši až tisíc korun za pololetí.

„Za poskytování stipendií jsme velmi rádi. Bude to určitě stoprocentní podpora oborů, o které už není tak velký zájem. Je to určitě krok správným směrem,“ poznamenal ředitel Střední školy stavební Jihlava Pavel Toman.

„Podobná stipendia byla realizována už i v jiných krajích. Ukázalo se, že i když se nejedná o vysoké částky, mají obrovský vliv na zájem rodičů i žáků,“ uvedl k tomu dále Toman.

Kraj Vysočina by na stipendia vyčlenil zhruba jeden a půl milionu korun.

„Jsme připraveni tuto částku navýšit, pokud bude o obory skutečně vyšší zájem a budeme mít od regionálních úřadů práce zpětnou vazbu o vyrovnání nabídky a poptávky po uvedených řemeslných profesích,“ podotkl náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD).

„Předpokládáme, že vedle kraje budou i nadále fungovat stipendijní podpory komerčních firem, které mají na Vysočině určitou tradici a jsou důkazem skutečného zájmu o nové pracovníky,“ konstatoval Novotný.

„Je opravdu velmi obtížné získat kvalifikované odborníky, kteří by manuální práci perfektně ovládali,“ připustil Karel Blažek, jednatel společnosti MONTEF, která se zabývá tesařskými, klempířskými a pokrývačskými pracemi.

„Problém je podle mě ale už jen v samotné škole. Učni, které máme u nás na praxi, toho většinou moc neumí,“ doplnil Blažek.