S opravou Revoluční ulice v samém centru Třeště počítá Kraj Vysočina v roce 2019. A nepůjde jenom o opravu povrchu vozovky, město bude chtít hned dvě křižovatky v centru udělat přehlednější.

Na posledním zastupitelstvu města i kraje byla schválena smlouva o společném postupu Kraje Vysočina a města. „V tuto chvíli se pracuje na přípravě zadání podmínek tvorby projektové dokumentace. V současné době je zřejmé, že Kraj Vysočina opraví průtah městem od křižovatky u hotelu Harmonie, odbočka na Batelov, až po železniční trať u zastávky Třešť – město,“ uvedla Jitka Svatošová, tisková mluvčí Kraje Vysočina.Město chce nechat prověřit projektantem možnou úpravu dvou křižovatek. Jedna je křižovatkou ulic Na Hrázi, Rooseveltova a 5. Května. „Zde je při příjezdu na křižovatku ve směru od Batelova, z ulice Rooseveltova, ztížený výhled směrem na Jihlavu. Chceme, aby projektová dokumentace řešila rozhledové poměry a projektant eventuálně nabídl takové řešení, aby výjezd z ní byl bezpečnější,“ poukázal na slabost křižovatky starosta Třeště Vladislav Hynk. V křižovatce je sice umístěné zrcadlo, ale podle Hynka to není dostačující.

Podobná situace je také na křižovatce poblíž radnice. Jde o ulice Revoluční, Selská a Nerudova. Zde je nebezpečný výjezd ze Selské ulice, kdy výhledu směrem na Telč brání roh stavení. Kromě toho je také u tohoto domu velice úzký chodník. „V tomto místě by bylo ideální, kdyby se krajská silnice dala odklonit dále od radnice, aby se i ze Selské vyjíždělo bezpečněji. Chodník kolem nemovitosti je úzký, proto by bylo dobré, kdyby ho šlo rozšířit minimálně na metr dvacet,“ dodal starosta. Ten ovšem nepředpokládá, že by řešením měly být kruhové objezdy.

Poté, co bude hotová projektová dokumentace, by měl Kraj Vysočina získat územní rozhodnutí či stavební povolení a zadat výběrové řízení na dodavatele stavby. Finančně se bude na akci podílet Kraj Vysočina a také město Třešť. Kraj chce část oprav uhradit z evropských fondů. „Cenu zatím není z čeho odhadnout,“ zmínila závěrem Svatošová.