„Dopravní plán vychází 
a pracuje s páteřními a významnými linkami veřejné drážní osobní dopravy 
a linkové autobusové dopravy při dotované přepravě veřejnosti. Je platný po dobu minimálně pěti let 
a kromě rozsahu poskytovaných dotací, časového harmonogramu uzavírání smluv obsahuje také způsob integrace a popis všech dopravních služeb," přiblížil Pavel Bartoš z Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Obsahově je v tomto dokumentu, který musí ještě schválit krajské zastupitelstvo, promítnutá i zpracovávaná koncepce Veřejné dopravy Vysočiny, tedy chystané regionální podoby integrovaného dopravního systému propojujícího vlakovou, regionální autobusovou a městskou hromadnou dopravu.

„Právě její dokončení, investice do vozového parku, tratí a zastávek hromadné dopravy a zachování, nebo rozšíření současné nabídky základní dopravní obslužnosti, zavedení a definování jednotného přestupního tarifu a zefektivnění dopravního konceptu, to jsou hlavní záměry Plánu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina," popsal Pavel Bartoš.

„Cílem zpracování tohoto dokumentu není pro Kraj Vysočina pouze splnění zákonných povinností, ale především potřeba nastínění střednědobého vývoje dopravní obslužnosti a jejího rozsahu. Jde o významný podklad pro objednatele dopravy, ale i pro občany využívající veřejnou dopravu v regionu," řekl radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jan Hyliš (ČSSD).

PŘIPRAVUJE SE PODOBA NOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Paralelně se schvalováním krajského plánu dopravní obslužnosti se ladí rovněž koncepce jízdních řádů. „Jejím nejdůležitějším rysem bude využití principů taktového jízdního řádu, jakými jsou například pravidelně se opakující přestupní návaznosti mezi linkami, minimalizace souběhů různých linek po stejné trase nebo stejným směrem, provázanost subsystémů autobusové a železniční respektive regionální a dálkové dopravy a pravidelné intervaly spojů," doplnil Bartoš. Cestujícím by to mělo přinést zkvalitnění dopravy ve smyslu počtu a pravidelnosti spojů navíc umožňujících přestupy mezi různými typy dopravních prostředků.

„Při zpracování plánu dopravní obslužnosti pracuje Kraj Vysočina s třinácti klíčovými a páteřními tratěmi osobní železniční dopravy, desítkami linek autobusové dopravy a vybranými víkendovými spoji," poznamenal Bartoš.

Kraj Vysočina v posledních letech vynakládá na provoz regionálních vlakových spojů a autobusových linek přibližně šest set miliónů korun ročně. „Jedná 
se o jednu z nejvyšších pravidelných položek krajského rozpočtu," dodal Bartoš.

Podrobnější informace 
o Plánu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina na období let 2017 až 2021 lze dohledat na oficiálním webu Vysočiny www.kr-vysocina.cz.