Nyní budou projektanti pracovat na přípravě dokumentace pro modernizaci mostu. Navrhnou mimo jiné odpovídající způsob rekonstrukce a také časový harmonogram.

„Most není v současné době v havarijním stavu, není třeba přistupovat 
k žádným dopravním omezením. Ale podle závěrů provedených kontrol by se měla jeho rekonstrukce uskutečnit do čtyř až pěti let, neboť nutná údržba je spojená se stále vyššími náklady. Naposledy most prošel větší opravou v roce 1997," uvedl náměstek hejtmana pro oblast financí a grantové politiky krajského úřadu Kraje Vysočina Vladimír Novotný (ČSSD).

Vedení Vysočiny si od modernizace důležitého mostu na krajské silnici 
a současně významné dopravní tepně v krajské metropoli slibuje zásadní prodloužení jeho životnosti 
v řádech desítek let. Most je navíc součástí spojení Jihlavy na dálnici D1 směrem 
na exit 119 ve Velkém Beranově a zároveň součástí výpadovky z Jihlavy na Žďár nad Sázavou,

Tým, který rekonstrukci připravuje, má před sebou ještě dlouhé měsíce projektové přípravy, vyřizování potřebných povolení a několik výběrových řízení.

„V nejvyšším místě osmnáct metrů vysoký a téměř dvě stě metrů dlouhý železobetonový most by se mohl začít modernizovat už v příštím roce. Plánujeme, že využijeme evropských fondů a pokusíme se požádat o spolufinancování této akce z Integrovaného regionálního operačního programu. Proto bude projektový záměr v září tohoto roku předložen Regionální stálé konferenci, která rozhoduje o zařazení akcí do Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina," informoval náměstek hejtmana Vysočiny pro oblast dopravy Libor Joukl (ČSSD).

Nový Brněnský most byl dokončen v roce 1956. Na rozdíl od svého staršího jmenovce je kamenný jen částečně, většinu tvoří železobeton. Za svoji podobu vděčí, stejně jako jihlavský most Znojemský, Ondřeji Hurychovi. Stavitel, původem z Telče, je považovaný za průkopníka v užití předpjatého betonu v mostním stavitelství. Na Brněnském 
a Znojemském mostě metodu také poprvé vyzkoušel.