Příspěvek pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava pokryje náklady na již uskutečněnou Krajskou soutěž mladých zdravotníků pro žáky základních škol. „Jsme rádi, že se mladí zdravotníci schází,“ vysvětlil hejtman Jiří Běhounek (ČSSD).

V těchto soutěžích se utkávají pětičlenná družstva, které musí předvést praktické provedení první pomoci, dopravu postižených a obvazovou techniku. Znalosti z dopravní výchovy a historie Červeného kříže jsou pak mimo soutěž.

Dva Odpadové oskary převzdal jihlavský primátor Rudolf Chloupek (ČSSD) od Milana Havla z Arniky.
Jihlavané třídí a vyhazují nejméně odpadu v republice