Kamenem úrazu bylo, že dětské centrum při sestavování rozpočtu na letošní roky plánovalo vyšší státní účelovou dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Dotace je však závislá na počtu umístěných dětí vyžadující tuto péči, což je velmi těžké dopředu stanovit. „I když kapacita lůžek není využitá, musíme držet personál,“ dodal náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

ZDVOP slouží dětem, jejichž rodiny se dostanou do krizové situace a potomky je nutné na určitou dobu umístit mimo rodinu. Kromě Dětského centra jsou na Vysočině ještě centrum pro rodinu Trojlístek v Kamenici nad Lipou, kde kapacitu plní děti z Jihočeského kraje, a také zařízení v Nové Vsi u Chotěboře. „Budeme uvažovat, jestli tuto službu nemáme centralizovat do jednoho místa. Bylo by to výhodnější vzhledem k využívání státní dotace,“ prozradil Novotný.

Dětské centrum Jihlava letos potřebovalo více peněz. Bylo to způsobeno zvýšením mzdových nákladů, letos totiž byly navýšeny platové tarify zaměstnanců ve zdravotnictví o deset procent. Dále bylo třeba hradit zvláštní příplatky nelékařských pracovníků ve směnném provozu a přeřazení dvou všeobecných sester do vyšší platové třídy. To však pokryl původní příspěvek na provoz od Kraje Vysočina, který byl pro letošní rok navýšen o více než dva miliony.