Bude však potřeba část pozemku, který nyní vlastní Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. „Měl by tam být prodloužen stávající chodník podél nově budovaného dopravního sjezdu na ulici Bratří Čapků a dále by měla být zatravněna část zrušeného sjedu,“ uvedla krajská mluvčí Jitka Svatošová.

Bude potřeba odkoupit zhruba šestnáct metrů čtverečních, kupní cenu určí znalecký posudek. „Celý záměr výstavby budovy E je v procesu přípravy, dokončuje se dokumentace pro územní řízení a v horizontu jednoho měsíce by mohlo být požádáno o územní rozhodnutí,“ dodal ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.