Radní k úpravám jízdních řádů přistoupili na základě třítýdenního uzavření škol. „Denní rozsah objednávaných spojů se sníží zhruba o dvanáct procent. Zjednodušeně přejdeme na prázdninový režim,“ sdělil Martin Hyský, který má fungování Veřejné dopravy Vysočiny ve své kompetenci.

„Kraj Vysočina i dopravci jsou připraveni pružně reagovat na vývoj aktuální epidemické situace a vládní opatření. Autobusové i vlakové spoje obnovíme v okamžiku avizovaného rozvolňování,“ slíbil Hyský.

Změny se týkají například autobusů společnosti ICOM transport. „Cestujícím doporučujeme, aby bedlivě sledovali webový portál www.idos.cz,“ dodala mluvčí ICOMu Edita Veselka Palkovičová.