„My jsme už přispěli dvěma sty tisíci korun na provoz, protože nám to připadalo smysluplné,“ připomněl náměstek hejtmana Vladimír Novotný s tím, že spolek dostal finance i z dalších zdrojů. Nikoliv však od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kraj Vysočina nyní odmítl krýt tento výpadek financí, které jihlavský spolek očekával. „Je to služba pro úzkou skupinu lidí v určitém místě. Dalšími dvěma sty tisíci bychom hradili jejich provoz prakticky plně,“ uvedl Novotný. Stejnou službu přitom Kraj Vysočina poskytuje v rámci sociální sítě.