Veřejné fórum Kraje Vysočina slouží k vyhledání největších problémů z pohledu nejen odborné, ale i laické veřejnosti. „Kraj Vysočina patří mezi zdravé kraje a proto má povinnost jednou za dva roky pořádat kulatý stůl, kde občané kraje generují problémy. Vždy je vygenerováno deset problémů,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pavel Pacal (STAN).

Zájemci by si měli v kalendáři vyhradit datum 14. listopadu, ten den totiž proběhne v krajském městě letošní setkání. „Lidé se mohou zaregistrovat do jednotlivých oblastí, které se budou řešit u kulatých stolů. Ke každému stolu může kdokoliv z Vysočiny přisednout a popsat svůj problém. Poté se vyhodnotí, který problém v rámci každého stolu dostane nejvíce hlasů,“ uvedl náměstek.

„Není to nijak dlouhá procedura, doporučuji se zúčastnit a dát hlasy problémům,“ dodala tisková mluvčí kraje Jitka Svatošová. Vybraných „10 P“ pak bude Kraj Vysočina dále řešit.

Předloni účastníci identifikovali deset největších problémů, z nichž jich bylo sedm ověřeno průzkumem. Šlo o ochranu vody a její zadržení v krajině, chybějící tarifní integraci a kvalitní obslužnost, absenci lůžkového hospice nebo zachování intenzivní zemědělské výroby. Další trojice problémů byly odliv kvalifikované pracovní síly z regionu, nízká podpora programů prevence nemocí a ohrožení personálního zajištění sociálních služeb. Ovšem i další tři definované problémy byly vyřešeny.