Veřejné fórum Kraje Vysočina slouží k vyhledání největších problémů z pohledu nejen odborné, ale i laické veřejnosti. „Kraj Vysočina patří mezi zdravé kraje a proto má povinnost jednou za dva roky pořádat kulatý stůl, kde občané kraje generují problémy. Vždy je vygenerováno deset problémů,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pavel Pacal (STAN).

Alexander Kovář  (v oranžovém dresu R.U.M.) si „vodí“ hráče Hranaté koule. Jako první dosáhl na začátku podzimní části I. ligy na magickou metu 500 vstřelených branek!
Pálí jako slovutný Bican. Kovář už dokázal nastřílet famozních 500 gólů

Zájemci by si měli v kalendáři vyhradit datum 14. listopadu, ten den totiž proběhne v krajském městě letošní setkání. „Lidé se mohou zaregistrovat do jednotlivých oblastí, které se budou řešit u kulatých stolů. Ke každému stolu může kdokoliv z Vysočiny přisednout a popsat svůj problém. Poté se vyhodnotí, který problém v rámci každého stolu dostane nejvíce hlasů,“ uvedl náměstek.

„Není to nijak dlouhá procedura, doporučuji se zúčastnit a dát hlasy problémům,“ dodala tisková mluvčí kraje Jitka Svatošová. Vybraných „10 P“ pak bude Kraj Vysočina dále řešit.

Předloni účastníci identifikovali deset největších problémů, z nichž jich bylo sedm ověřeno průzkumem. Šlo o ochranu vody a její zadržení v krajině, chybějící tarifní integraci a kvalitní obslužnost, absenci lůžkového hospice nebo zachování intenzivní zemědělské výroby. Další trojice problémů byly odliv kvalifikované pracovní síly z regionu, nízká podpora programů prevence nemocí a ohrožení personálního zajištění sociálních služeb. Ovšem i další tři definované problémy byly vyřešeny.