Část úzké příjezdové cesty podél bývalého okresního úřadu nyní vede kolem sídla ÚZSVM a stejného vlastníka má i část stávajícího běžeckého oválu na dvoře škol. Kraj chce realizovat záměr revitalizace, avšak nejprve je třeba vyřešit majetkoprávní otázky.

Před několika dny totiž na hejtmanství dorazila výzva k úhradě náhrady za bezdůvodní obohacení. Je to za užívání pozemku ÚZSMV šestnáct let zpátky. „Je nelogické, že je to od roku 2003. Podle našeho názoru z hlediska toho, jak se náhrady za bezdůvodné obohacení uplatňují, je to promlčené,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD).

Názor ÚZSMV je však jiný. „Uplynutím promlčecí doby pohledávka nezaniká a povinný zůstává dlužníkem státu. Při osobních jednáních v této konkrétní věci byli zástupci kraje na tuto skutečnost upozorněni,“ uvedl mluvčí úřadu Radek Ležatka a připomněl, že je vše v souladu se zákonem.

Majetkový odbor Kraje Vysočina nakonec navrhl náhradu ve výši přes 35 tisíc zaplatit a peníze již byly převedeny. O tom, kolik bude stát samotný převod, se ještě nerozhodlo. „Předpokládáme bezúplatný převod, nicméně finální rozhodnutí zatím učiněno nebylo,“ potvrdil Ležatka. Podle něj by mohl Kraj Vysočina pozemek vlastnit nejpozději v prvním pololetí roku 2020, vše bude ale muset ještě schválit Ministerstvo financí.

Na pozemcích ve vnitrobloku škol se nachází mimo oválu také doskočiště a hřiště na fotbal. V rámci revitalizace chce hejtmanství zřídit nová venkovní sportoviště pro obě školy, odpočinkové a shromažďovací plochy. V plánu je také zajistit lepší přístup do vnitrobloku a k budovám.