Slavnostní předání medailí by mělo proběhnout v listopadu. „Oceněným laureátům velice gratuluji, těším se na osobní a inspirativní setkání při slavnostním ceremoniálu,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, který byl v rámci projednání tohoto bodu na úterním zastupitelstvu vůbec prvním, kdo gratuloval k ocenění emeritnímu hejtmanovi Kraje Vysočina Jiřímu Běhounkovi.

Právě bývalý Běhounek je jedním z nových držitelů nejvyššího krajského ocenění - kamenné medaile. Získává ji ten, kdo se svojí dlouhodobou prací zasadil o významný prospěch obyvatel Vysočiny. Materiál byl zvolen kvůli své stálosti a neměnnosti jako připomínka stálosti a neměnnosti výsledků práce oceněného.

Obec zabodovala v mezinárodní soutěži. Foto: se souhlasem Kraje Vysočina
Třeštice z Jihlavska získala speciální cenu v mezinárodní soutěži

Druhou nejvyšší cenou je skleněná medaile, která je určená tomu, kde jednorázovým činem nebo svojí dlouholetou prací přispěl k rozvoji kraje a prospěchu jeho obyvatel. Zde materiál symbolizuje čirou a nezištnou podstatu skutků oceněného.

Dřevěná medaile pak náleží tomu, kdo svou aktivitou výjimečně propagoval dobré jméno kraje, a je tak příkladem pro ostatní. Dřevo v tomto případě symbolizuje houževnatost, pružnost a růst mládí.

OCENĚNÉ OSOBNOSTI

Kamenná medaile

Jiří Běhounek – lékař, hejtman Kraje Vysočina v letech 2008 – 2020

Marta Kubišová – zpěvačka, signatářka Charty 77

Skleněná medaile

Jan Betlach – emeritní primář oddělení patologie Nemocnice Havlíčkův Brod

Jaromír Šofr – kameraman, držitel Českého lva za kameru

Marie Kotačková – předsedkyně Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, pobočka Třebíč

František Vránek – emeritní ředitel Domova Kopretina v Černovicích

Dřevěná medaile

Václav Černík – středoškolský učitel, dobrovolník v pandemii

Markéta Fuchsová – koordinátor paliativní péče Nemocnice Pelhřimov

Barbora Šenoltová – divadelní světelná a video designerka