A svými hlasy zajistila ZASTÁVce první cenu, která obsahuje dárkový certifikát v hodnotě 40 000 korun na zřízení a instalaci systému Ámos Vision, volné vstupenky do všech expozic Muzea a galerie Orlických hor, originální balíčky výtvarných potřeb pro každého člena kolektivu a mnoho dalších hodnotných cen.

Cílem soutěže byla výroba srdce pro své blízké. Účastníci soutěže mohli vybrat člověka ve svém blízkém i vzdáleném okolí, který by si srdce zasloužil za nějaký mimořádný čin, anebo mohli srdíčkem podpořit někoho v nelehké situaci.„Myšlenka soutěže nás zaujala, nadchli jsme pro ni klienty a vymysleli text, který popisuje příběhy, se kterými se v našem zařízení často setkáváme. Chtěli jsme, aby se teenageři, kteří k nám chodí, zamysleli nad tím, co pro ně znamená přátelství,“ vysvětluje. Monika Smejkalová, zástupce vedoucí, a doplňuje: „Mladí lidé, kteří k nám chodí,se často setkávají s problémy s vrstevníky, ale také s problémy v rodině, jako je rozpad manželství rodičů, časté stěhování, útěky z domova, konflikty se sourozenci. Není výjimkou, že jejich rodiče neplní své rodičovské povinnosti, a proto hledají pochopení, oporu a přijetí právě u pracovníků ZASTÁVky. Pracovníci se pro klienty snaží vytvářet takové podmínky a prostředí, aby si byli klienti co nejvíce rovni a co nejméně ohroženi rasismem a srovnáváním majetkových poměrů.“

Ilustrační snímek.
Speciálně pedagogické centrum si nechává Jihlava

Možná právě proto „srdce“ vyrobené v ZASTÁVce teenageři věnovali právě zaměstnancům nízkoprahového zařízení a vzkázali jim: Smyslem těchto křídel je poděkovat pracovníkům za to, kolik času a energie nám věnují. Oni jsou pro nás ti, kteří nám svá srdce otevírají a s láskou darují. My jim za to darujeme tato křídla, aby nikdy nezapomněli na to, jak moc si jejich práce vážíme.

Barbora Živná, Oblastní charita Jihlava