„Mělo by dojít k částečné rekonstrukci mostu, výstavbě zdi a bude tam přeložka toku s opěrnou z zdí,“ prozradil detaily náměstek hejtmana Vladimír Novotný. Mírně se změní i tvar křižovatky, stavební úpravy budou v délce dvou kilometrů a změní se i nájezdové rampy na silnici mezi Jihlavou a Měřínem.