Firma dle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v letech 2017 až 2019 v rámci své průmyslové výroby v Jihlavě porušila integrované povolení a provozní řády u některých svých zařízení. Tím docházelo k únikům emisních látek.

„Firma dále vypouštěla v rozporu s vydaným povolením chladicí vody do vnitropodnikové kanalizace, neprokázala likvidaci odpadních vod, neplnila podmínku pro nakládání s nebezpečnými odpady a neohlásila plánované změny svých zařízení na příslušný krajský úřad,“ řekl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

Inspektoři loni v červnu zjistili, že u lisu OSB je odpadní vzdušnina vypouštěna volně do ovzduší, aniž by byla vyčištěna. Společnost rovněž neaktualizovala svůj provozní řád, ve kterém neuvedla užívání látkového filtru používaného pro čištění dopravní vzdušiny. „Kvůli tomu nebylo možné stanovit podmínky provozu pro toto zařízení, stanovit závazné emisní limity a povinnost měřit emise, které tak nebyly zjišťovány,“ vysvětlila mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

Dalším nedostatkem bylo, že firma při provozu tkaninových filtračních zařízení od ledna 2018 do března 2019 nedbala doporučení výrobce a vzniklé nedostatky a poruchy neodstranila v nejkratším možném termínu. V letech 2017 a 2018 pak byly chladicí vody od hydrauliky lisu OSB vypouštěny do splaškové vnitropodnikové kanalizace, což je v rozporu s podmínkami integrovaným povolením.

„Problém jsme zjistili také u průmyslových technologických odpadních vod, které obsahují například složky lepidel s příměsí nebezpečných závadných látek,“ dodal Panský s tím, že firma nedoložila odvoz k likvidaci u zhruba 40 metrů krychlových odpadních vod.

Firma se proti pokutě neodvolala, radši se věnovala řešení náprav. Šlo však prý zejména o administrativní pochybení. „V žádném případě nedošlo k ohrožení životního prostředí,“ ohradila se jednatelka Sylva Krechlerová. Některé nedostatky byly prý napraveny ještě před kontrolou ČIŽP, jiné se řešily bezodkladně po ní. „Zároveň Kronospan přijal taková opatření, aby v budoucnu k podobné situaci nedošlo,“ dodala jednatelka.

Podle společnosti vzdušina nemohla unikat díky podtlaku, voda z vnitropodnikové kanalizace odtéká čistější než je v řece a ohledně likvidace odpadní vody došlo k záměně firem Kronospan OSB a Kronospan CR. „Jihlavský Kronospan do vlastního vývoje a technologie, které zmírňují dopady provozu na životní prostředí, za poslední roky investoval sto šedesát milionů eur,“ uzavřela Krechlerová.