Kronospan se k této záležitosti vyjadřuje opatrně, vše prý dělá v dobré víře, protože vše dopředu vyjednal s příslušnými institucemi. Pokud se prokáže, že se jedná o černou stavbu, tak firmě hrozí pokuta až milion korun.

„Čekáme na potvrzení, o jakou stavbu se skutečně jedná. Vše je zatím v šetření,“ vysvětlil vedoucí stavebního úřadu Michal Jarco.

Přístup společnosti, která není jihlavskou veřejností vnímána zrovna pozitivně, vedení města šokoval. „Firma nyní poslala radnici vyjádření, my jsme na to reagovali. Začali s výstavbou, aniž by měli vyřízená všechna potřebná povolení. Celý projekt teprve jde do velké EIA - posuzování vlivu na životní prostředí, což trvá i několik měsíců,“ vyjádřil se mluvčí jihlavské radnice Jaroslav Šnajdr.

Svůj pohled na celou záležitost podal i Kronospan, který se obhajuje tím, že celý projekt byl předběžně projednán se všemi odbornými institucemi, jako je Česká inspekce životního prostředí a Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, a po doplnění a dořešení veškerých požadavků společnost dostala k tomuto záměru kladná vyjádření.

„Vzhledem k tomu společnost neočekávala průtahy s povolovacím řízením a objednala část technologického zařízení, které bylo předběžně umístěno, ale ne provozováno, uvnitř výrobního areálu. Montáž části technologie byla zahájena v dobré víře realizovat co nejrychleji záměr s pozitivními dopady na životní prostředí. Na základě výzvy stavebního úřadu společnost zastavila v této oblasti veškerou činnost a vyčká na další vývoj stavebního řízení,“ sdělila za společnost Kronospan Ivana Holzbauerová.