Vedoucí Správy městských lesů Václav Kodet uvedl, že kůrovec právě začíná žít v čerstvě napadených stromech, které je nutné vytěžit a asanovat dříve, než brouk vylétne.

Cena dřeva prý už klesla na úroveň ze začátku devadesátých let minulého století. V městských lesích je kůrovcovou kalamitou nejvíce postižen lesní úsek Zborná, Bílý Kámen a Bradlo.