„Opravdu se s tímto jevem setkáváme v desítkách případů. Lidé poslední dva roky zneužívají nové možnosti, kdy dítě může mít trvalý pobyt jinde než jeho rodiče. Ti, i když bydlí mimo Jihlavu, nejčastěji přihlásí své dítě u babiček a  dalších příbuzných, kteří trvalý pobyt v krajském městě mají," vysvětlil šéf odboru školství jihlavského magistrátu Tomáš Koukal.

Pokud podle Koukala rodiče při zápisu neuspějí, dítě opět přehlásí do obce, kde skutečně rodina žije. „Dělo se to už loni, kdy podle našich statistik takto zmizelo sedmdesát dětí. Tato taktika pak zkresluje konečné údaje o volné kapacitě ve školkách. Musíme ale říci, že někdy se najdou i případy, kdy rodiče v Jihlavě skutečně žijí, ale nemají tu trvalý pobyt," doplnil Koukal.

Jednou ze tří podmínek, aby mohlo být dítě přijato do mateřské školky v Jihlavě, je to, aby dítě, nebo jeho zákonný zástupce měl trvalý pobyt v Jihlavě. Dítě dále musí do konce září dovršit tři roky věku a  musí být očkováno. Do školky musejí chodit předškoláci a přednostně jsou děti přijímány podle věku – od nejstaršího po nejmladší.

Podle prvních výsledků bylo při letošních zápisech zpracováno 779 žádostí, což je o třicet více než loni. Místo v jihlavských školkách má nyní jisté 519 dětí. Na odvolání lze do jihlavských školek navíc přijmout ještě dvacet pět dětí.

„Novinkou jsou čtyři přípravné třídy, určené hlavně pro děti s odkladem školní docházky, kam od září nastoupí 64 dětí. K tomu musíme připočítat ještě 49 předškoláků. U zápisu bylo 39 dětí mladších tří let," vypočítal Tomáš Koukal. Podle těchto předběžných výsledků by se nyní do jihlavských školek nedostalo 264 dětí, předpokládá se ale, že konečné číslo bude nižší.

„Loni jsme měli 480 nepřijatých dětí. Je vidět, že velmi pomohlo navýšení kapacity míst ve školkách o asi dvě stě míst. I do budoucna plánujeme další navýšení kapacity, hodně ale záleží na finančních možnostech města," uzavřel Koukal.

Místo v jihlavské školce najde 93,5 procenta dětí, které mohou školku navštěvovat.

ZUZANA MUSILOVÁ