Nominace ředitelku třešťské ZUŠky velmi překvapila. „Jsem žena jako každá jiná, která ráda dělá svoji práci a chce ji dělat nejlépe, jak umí. Určitě by si tuto nominaci zasloužily i ostatní ženy z mého okolí, ale velice si jí vážím a mám z ní upřímnou radost,“ řekla k nominaci do soutěže Lenka Meister.

Pokud přijde řeč na to, jak se škole daří a kdo za tím vším stojí, nezapomíná Lenka Meister pochválit a vyzdvihnout svůj tým pedagogických a provozních zaměstnanců. Podle ředitelky se spokojenost se školou také ukazuje ze strany rodičů, kteří se rádi a v hojné míře účastní veřejných vystoupení svých dětí. Ráda je také za výbornou spolupráci s třešťskými organizacemi, školami a jinými ZUŠ

„Mojí srdeční záležitostí a velkou radostí je založení Akademie umění a kultury v Třešti pro seniory, které od roku 2015 vzděláváme v uměleckých oborech. To se nám podařilo spolu s městem,“ uvedla Lenka Meister.

O tom, že se třešťské škole daří, vypovídají i úspěchy žáků. Akordeonový orchestr boduje v kraji i v republice. Přední místa v krajských kolech získávají žáci hrající na elektronické klávesové nástroje, dechové nástroje, kytary, housle a žáci pěveckého oddělení. Výborně se na koncertech prezentuje Jazzband naší školy, žáci klavírního oddělení, tanečního a výtvarného oboru.

„Dál by chtěla vše dělat vše pro to, aby byli spokojení naši žáci, jejich rodiče, šťastní mí zaměstnanci a aby zástupci našeho města - jako náš zřizovatel - nikdy nelitovali toho, že tuto školu řídím právě já,“ zamyslela se nad svými dalšími plány Lenka Meister, která si ve volné čase zahraje ochotnické divadlo nebo zazpívá při svatebních obřadech.