Nové stromy zaberou plochu ve velikosti hektarů. „Vybraných druhů dřevin je celá řada. Jedním z nich je sekvojovec obrovský. Pokusným vysazením například ověříme jeho růstovou dynamiku v současném klimatu v porovnání s dříve vysazenými jedinci. Ověříme také vhodnost dřevin, se kterými se dosud nepracovalo vůbec nebo zcela výjimečně,“ vysvětlil radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek.

Základními kritérii pro výběr dřevin je produkční schopnost, zvýšená odolnost proti suchu, schopnost vytvářet vhodné porostní směsi s domácími dřevinami či přirozené zmlazování. „Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně budou až do roku 2031 ověřovat jejich vhodnost a vitalitu. Budou je zkoumat v podmínkách měnícího se klimatu a narůstajícího nedostatku půdní vláhy,“ uvedl Hájek.

První figurky Jiřího Rychnovského jsou z roku 1979. Betlém neustále mírně rozšiřuje.
VIDEO: Doma má betlém o tři sta figurkách, teď vyrobil i jeden pro Malý Beranov