Těsně po vypuknutí kůrovcové kalamity přitom začal platit desetiletý plán, který počítal s těžbou 414 tisíc kubíků dřeva mezi roky 2018 a 2027. Toto závazné ustanovení se následně navýšilo o tři sta tisíc kubíků. „Jen nahodilá těžba za rok 2020 dosáhla 220 tisíc metrů krychlových,“ informoval mluvčí magistrátu Radovan Daněk a Kodet odhaduje, že dvě stě tisíc kubíků vytěží i letos. „Za čtyři měsíce už jsme vytěžili 113 tisíc. A loni jsme za čtyři měsíce vytěžili rekordních 83 tisíc. Těžba je letos intenzivnější, než byla v loňském roce,“ porovnal.

Všechno dřevo se podařilo také prodat, i když za mizerné ceny. „Bohužel průměrné zpeněžení prodávaného dříví proti tomu dosáhlo historického minima, kdy jsme utržili pouze 662 korun za metr krychlový dřeva,“ poodhalil Václav Kodet. Pro srovnání dodal, že v roce 1989 byla cena osm set. I když se loni vytěžilo 220 tisíc kubíků, prodej byl ještě o dvacet tisíc kubíků vyšší, podařilo se totiž snížit zásoby.

Za to je Kodet rád a těší ho také, jakým tempem Správa městských lesů Jihlava pracuje na obnově lesů. „Skokově jsme dokázali navýšit obnovu lesa a průměr předcházejících nekalamitních let vzrostl více jak osminásobně na výši celkové obnovy zhruba 270 hektarů,“ porovnal.

Správa městských lesů i přes nesnadnou dobu loni hospodařila s kladným výsledkem, byla v plusu pět a půl milionu korun. K tomu pomohl fakt, že společnosti loni odpustil magistrát pachtovné a zejména pak dotace. Loni byly vyplaceny za roky 2017 a 2018, dělalo to sedmadvacet milionů. „Zároveň byly v maximální možné míře čerpány příspěvky na hospodaření v lesích ze státního rozpočtu i od Kraje Vysočina,“ dodal Kodet.