„Když jsem nastupovala do prvního ročníku, tak jsem si přála pracovat jako voják. V průběhu dvou let studia jsem ale svůj názor změnila, protože jsem z toho povolání dostala trochu strach. Je navíc i velice těžké uspět při přijímacích zkouškách na brněnskou Univerzitu obrany,“ řekla žákyně třetího ročníku Lenka Horká.

Nejen vojáci, ale i hasiči a pracovníci Ministerstva obrany seznamovali studenty s povinnostmi, které občanům České republiky vyplývají ve vztahu k obraně státu.

„Mládež získala základní informace o principech obrany státu, o úloze ozbrojených sil při řešení krizových situací a o výhodách v mezinárodních organizacích,“ dodala tisková mluvčí projektu Ministerstva obrany Daniela Hölzelová.

V jedné učebně se žáci dozvěděli od dvou hasičů, jak správně oživovat dospělého člověka i dítě. „Když se malé dítě dusí například párkem, stačí jej předklonit a bouchnout do zad. Až začne plakat, je vyhráno,“ uvedl jeden z hasičů.

Ve vedlejší třídě na studenty čekala přednáška o nebezpečí chemických havárií. Vojáci s sebou do Jihlavy přivezli mnoho různých ochranných prostředků. Jako byla speciální pláštěnka, protichemický oblek a maska. Tu si kromě chlapců vyzkoušela i Lenka Rychlá. Nasadit si masku ale pro mnohé školáky nebylo jednoduché.

„Musí se nandavat zespodu a sahejte pouze na jedno místo k tomu určené. Jinak byste si ji v zamořeném prostoru už ani nemuseli nasazovat,“ vytýkal studentům další z vojáků.

Nejen správně nasadit, ale i pod masku vtěsnat vlasy byl pro žáky problém. „Nebojte se, až budete u armády mi vám ty vaše dlouhé vlasy ostříháme. Je to tady samá mánička,“ smál se voják.

V třetí místnosti se žáci dozvěděli o historii základny. Do Jihlavy přijel jak vrchní praporčík, tak i člen pilotního sboru, palubní střelec a další. Studenty mimo jiné zkoušeli v poznávání hodností a barevnosti baretů. Za každou správnou odpověď studenti získali malý dárek.

Po přednášce si zájemci mohli zblízka prohlédnout a vyzkoušet, jak těžké jsou vojenské vesty a vybavení armády.

„Řada našich pedagogů jsou bývalí vojáci z povolání na vysokých postech. Snadněji se nám tak podařila navázat dlouhodobá spolupráce s armádou. Žáci u armády absolvují také odborné praxe,“ uvedl ředitel jihlavské školy Dušan Hasoň. Soukromou střední školu Trivis v tomto školním roce studuje 286 žáků.

Vojáci s tímto projektem navštívili o den později i žáky telčské základní školy v Hradecké ulici.