„Rostliny, které na jeho dně vyrostly, byly minulý rok posečeny a odvezeny, čímž se z rybníku velké množství přebytečných živin odstranilo. Koncem roku byl rybník po více jak dvanácti měsících napuštěn a netrpělivě jsme čekali, jak se letnění projeví,“ informoval Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody.

V současné době má tento mělký zhruba hektarový rybník průzračně čistou vodu a plno obojživelníků. „Tisíce pulců vzácných žab blatnice skvrnité a rosničky zelené i o něco běžnějších ropuchy obecné a skokana hnědého. A při březích skřehotají desítky, možná i stovky chráněných skokanů krátkonohých, které mají dobu rozmnožování až nyní,“ uvedl Jan Moravec.

„Letnění je prastará, dnes již nepříliš používaná technologie, která zlepšuje fyzikální i chemické vlastnosti rybníka,“ vysvětlil Moravec.

Rybník V seči byl před třemi lety vykoupen Českým svazem ochránců přírody právě z důvodu ochrany obojživelníků. Jde totiž o jeden z mála rybníků v oblasti nezasažených intenzivním rybářským hospodařením.

Starosta Ježené Petr Červinka ukazuje pozemek, kvůli němuž skončil před soudem
Soud zprostil obžaloby starostu Ježené. Louku prodal legálně