Vysokoškoláci budou necelý týden naslouchat přednáškám odborníků k problematice historických sídel z hlediska památkové péče a života v nich. Účastníci sami nahlédnou do některých z domů na Starém Městě v Telči a budou diskutovat s obyvateli. Vyzkoušejí si také terénní a samostatnou práci. Program vyvrcholí veřejnou prezentací výsledků studentských dílen v pátek 22. září, místo a přesný čas organizátoři ještě upřesní.

„Paralelně s letní školou také zahájíme výstavu výsledků studentských projektů ze zimní školy pořádané v Telči letos v únoru,“ informovala mluvčí telčského pobočky památkového ústavu Ilona Ampapová. Lidé na tuto výstavu budou moct zavítat po celou dobu konání letního kurzu na telčskou radnici.

„Jde o příklad spolupráce mezi akademickou půdou a výkonnou praxí na mezinárodní úrovni. Spolupráci rozjela dobrá souhra institucí, které v Telči sídlí. Potkávají se tam Národní památkový ústav, výzkumné centrum Akademie věd, Masarykova univerzita v Brně a České vysoké učení technické v Praze. Přistoupení univerzity z Kremsu všemu dalo mezinárodní rozměr,“ sdělila jedna z organizátorek akce z Národního památkového ústavu Jana Musilová.

Absolventi letní školy by si měli především odnést mnoho kontaktů. Přínosem budou také načrtnutá řešení konkrétních problémů ve snaze o zachování kulturního dědictví.