Pozitivní výsledky rozhodnutí jsou již v prvích měsících zřejmé. Mimo vytříděného bioodpadu se zvyšuje i množství odevzdaných plastů a papírů. „Je možné, že domácnosti, které odpad netřídily, začaly mít po úpravě frekvence vývozu problém s kapacitou popelnice," vysvětlila možnou příčinu zvýšeného třídění vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková. Vývoz papíru
a plastů je oproti minulému roku až o pětinu větší. 
„Za první pololetí kleslo množství komunálního odpadu v popelnicích oproti minulému roku ze 4 009 na 3 616 tun," řekl k vývozu odpadu z černých popelnic vedoucí divize odpadů ze Služeb města Jihlavy (SMJ) Josef Eder.

Bioodpad začaly SMJ svážet poprvé v roce 2014. „Začínali jsme s motivačním programem na Pávově, kde se zapojila asi polovina obce, a ve Zborné, kde byla zapojena asi třetina," uvedla Ruschková. „Když jsme viděli, že program funguje, chtěli jsme zkusit větší část města. Protože máme vyhodnoceno, jak se kde třídí, rozhodli jsme se v březnu 2015 pro oblast Na Slunci, kde lidé nejlépe třídili papíry, plasty i sklo," doplnila Ruschková. V současnosti jsou kontejnery na bioodpad ve všech kontejnerových stáních v Jihlavě. Obyvatelé města mohli požádat o hnědou popelnici i k rodinným domům. „Těchto popelnic je umístěno několik tisíc a každým dnem přichází nové žádosti," dodala Ruschková.

ŠKODIČI NEJSOU

Bioodpad sváží SMJ každý týden, v zimním období pak jednou do měsíce. „Kapacita kompostárny je 5 000 tun odpadu ročně. V loňském roce jsme zpracovali 3 300 tun bioodpadu, letos bychom se mohli pohybovat kolem 4 500 tun," odhaduje vedoucí divize odpadů Eder. „Od začátku letošního roku bylo svezeno přes 630 tun bioodpadu, který skončil na kompostárně, minimum se muselo likvidovat na skládce z důvodu znečištění. Čistota odpadů je perfektní, občané si zaslouží velké poděkování. Neřešíme ani problémy, že by někdo systém bojkotoval a cíleně kontejnery znečišťoval, tak jako v některých jiných městech," uvedl dále Eder. Nejčastější chybou, se kterou se denně na skládce setkávají, je vyhazování bioodpadu v plastových pytlících. „V obchodech se dají sehnat tašky z bioplastů, lidé si proto myslí, že jsou biologicky rozložitelné, ale nejsou. Rozpadnou se na malé plastové vločky, které nemají v kompostu co dělat," upozornil Eder.

Odpad se vysype na přijímací plochu, kde je pracovníky zkontrolován, v případě nečistot dotříděn a uložen k dozrání. Když dosáhne teploty kolem 65 stupňů, začne se pomocí strojů překopávat. K tomu dochází šestkrát až osmkrát, podle složení. Jakmile kompost přestane hřát, přesívá se na sítu a je připraven k expedici. Celý proces trvá přes tři měsíce. Kompost se používá na údržbu zelených ploch, odebírají ho specializované sadařské firmy pro své práce a zakoupit si ho mohou 
v případě zájmu i občané.
„Vysokými teplotami se likvidují i semena plevelů, proto v kompostu žádný není, na domácím kompostu se mnohdy objeví," uzavřela Ruschková.

PETR VYBÍRAL