„V Nové Říši před polednem chodil houf dětí i dospělých s řehtačkami všech možných druhů a velikostí. Nechyběl mezi nimi ani dřevěný trakářek. Skupina řehtajících směřovala Staroříšskou ulicí na městečko,“ popsal Velký pátek v Nové Říši Stanislav Bartoň ze Zbilid. Řehtačky zněly také v Hostěticích u Telče.

Poněkud jinak tomu bylo v nedaleké Telči. Tam se lidé scházeli okolo druhé hodiny odpolední před farou na náměstí Zachariáše z Hradce. „Odtud se společně vydali na tři a půl kilometru dlouhou křížovou cestu. Průvod, kde se v čele nesl dřevěný kříž, směřoval přes zámecký park do nedaleké aleje Lipky. Poté se šlo lesní cestou k Hadímu jezírku a do prudkého kopce ke kapli svatého Karla Boromejského,“ uvedl Bartoň.

U dvanácti zastavení křížové cesty se lidé vždy modlili. Cílem byla nejen kaple, ale i nedaleké sousoší znázorňující ukřižování Ježíše Krista na Golgotě. Kapli svatého Karla nechala postavit okolo roku 1670 hraběnka Františka Slavatová.