Adapta vznikla pod Oblastní charitou Jihlava a jejím hlavním posláním je zjednodušit a zpestřit alespoň trochu život postiženým osobám. O tom a o dalších aktivitách jsme si povídali s Janou Nagyovou, vedoucí odlehčovací služby.

Čím se Adapta zabývá?
Jedná se o službu, jejíž posláním je ulevit rodinám, podporovat odpočinek a seberealizaci pečujících o osoby se zdravotním postižením. Zároveň nabízíme uživatelům možnost vyplnit smysluplně volný čas, podporovat jejich dovednosti a návyky. Podporujeme uživatele v jeho přirozeném sociálním začleňování a vhodnými metodami motivujeme a aktivujeme uživatele k činnostem rozvíjejícím jejich osobnost. Všechny činnosti probíhají v rozsahu odpovídajícím možnostem a schopnostem uživatele.

Jaký je cíl vašich služeb?
Cílem je odlehčit a ulehčit práci rodinám ve 24hodinové péči o postiženého jedince. Uživatelům v rámci odlehčovací služby nabízíme podnětné prostředí s ohledem na jejich individuální potřeby. A ten největší cíl Adapty je, abychom měli spokojené uživatele i jejich rodiče.

Čeho byste chtěli dosáhnout?
V únoru se Adapta stěhuje do nových prostor. Rádi bychom v nových prostorách nabídli další volnočasové aktivity pro naše uživatele, jako je například keramická dílna a truhlářská dílna.

Na jakou cílovou skupinu se odlehčovací služba zaměřuje?
Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Věková škála je široká, máme uživatele v rozpětí od 7 do 64 let.

Poskytujete ambulantní a terénní služby. Jak a kde tyto služby probíhají?
V rámci ambulantní služby uživatel dochází do zařízení samostatně, nebo v doprovodu rodičů. Máme také spoustu uživatelů, kteří navštěvují v Jihlavě speciální a praktickou školu. V tomto případě náš klíčový pracovník dochází pro uživatele do školy a pak tráví čas venkovními aktivitami nebo program probíhá u nás v zařízení. Terénní služba probíhá v domácím prostředí uživatele a klíčový pracovník za uživatelem dochází a společně tráví čas dle individuálních potřeb uživatele.

Pořádáte pro své klienty mnoho kulturních akcí, stala se nějaká za dobu vašeho působení tradicí?
Ano, v červnu pořádáme Květinový den. Květinový den se tak jmenuje, protože ten den je opravdu rozkvetlý, nejenom květinami, které namalovali naši uživatelé, ale i dobrou náladou a smíchem. Akce je pro naše uživatele, jejich rodiče a příbuzné. Našeho rozkvetlého dne se zúčastnili klienti z chráněného bydlení v Horní Cerekvi. Je to den plný soutěží, písniček a dobré zábavy, který pořádáme druhým rokem v Rohozné u Jihlavy.

Mají běžní občané zájem podporovat služby Adapty?
Občané už vypomáhají, protože od roku 2014 Adapta sbírá víčka z PET lahví. Máme to vyvěšené na našich stránkách a konkrétně pro nás víčka sbírá ICOM, psychiatrická nemocnice, Městská knihovna Jihlava, nebo také Manažerská akademie Jihlava. Dokonce nám víčka dovezli skauti z Luk nad Jihlavou. Ale pomáhají i občané a kolikrát u nás někdo zazvoní v zařízení a donese třeba i sáček víček, který doma nasbíral. Za prodaná víčka budou mít naši uživatelé možnost vyjet na týdenní rehabilitační pobyt.

Co v nejbližší době plánujete?
Pro uživatele, pro rodiče a příbuzné Adapty plánujeme v divadelním klubu Horáckého divadla Jihlava vánoční besídku. A jelikož u nás máme i dramaterapii, tak si uživatelé připravili malé divadelní vystoupení. Název vystoupení je Vánoce, Vánoce přicházejí a více nemůžu prozradit, protože to bude překvapení.