Ve čtvrtek měli možnost obyvatelé obce pohovořit s odborníky na téma problematiky týkající se průzkumů výběru možných lokalit pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. To občanům Rohozné mělo usnadnit rozhodování v referendu o umístění hlubinného úložiště do katastru obce.

V sobotním referendu lidé drtivou většinou vyjádřili nesouhlas s dalším průzkumem území i samotným úložištěm.

Z 312 osob oprávněných hlasovat se dostavilo 234 lidí, hlasů bylo odevzdaných 232 platných. V otázce, zda-li si občané Rohozné přejí, aby bylo v katastrálním území obce Rohozná u Jihlavy vybudováno hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva, bylo pro šest osob, proti 226.

V otázce druhé, zda občané souhlasí aby na katastrálním území obce Rohozná byl proveden v rámci hlubinného úložiště geologický průzkum, bylo pro třináct osob, proti 218 lidí, jeden se zdržel hlasování.

„Potvrdilo se, co jsme odhlasovali v zastupitelstvu před šesti lety a názor obce zůstává stále stejný, úložiště ani další průzkum nechceme,“ okomentoval výsledek referenda starosta obce Rohozná František Venkrbec.

Více si můžete přečíst v pondělním vydání Jihlavského deníku.