Přehlédnout ovšem nemůžete ani další významnou stavbu, která se za pětapadesát let, co už v Jihlavě stojí, stala námětem mnoha diskusí. I ona dlouho volá po pomoci, nutně totiž potřebuje opravit. Je to dům kultury, jinak také místo konání mnoha akcí, pod nímž jsou podepsáni světoznámí architekti, manželé Věra a Vladimír Machoninovi.

Zájemci si obě stavby mohou prohlédnout v rámci letošního Dne architektury v Jihlavě na přelomu září a října. „Den architektury se tady koná už počtvrté a stává se z něj tradiční akce. Lidé se už mohli podívat například do zázemí jihlavského City Parku nebo do bývalého krytu pod Priorem na Masarykově náměstí,“ sdělila Jana Nováková z jihlavského atelieru UNArchitekti.

Sobota 30. září bude patřit kulturnímu domu a manželům Machoninovým. Marie a Jan Kordovští vás provedou interiéry a zmíní příběh jejich prarodičů. Sraz účastníků je v deset hodin v Tolstého 1455/2. Manželé Machoninovi patří k nejvýznamnějším českým představitelům pozdní moderny. Jejich nejznámější stavby, jako například OD Kotva nebo hotel Thermal, vznikly na přelomu 60. a 70. let. Přestože je kulturní dům v Jihlavě jejich raným dílem, lze na něm již pozorovat principy, které budou Machoninovi uplatňovat i v budoucnu.

V neděli 1. října je na programu prohlídka bývalého sila organizovaná jihlavským ateliérem UNArchitekti. „Bude to jedinečná možnost navštívit významnou industriální stavbu s unikátním lamelovým krovem, o jejíž budoucnosti zatím není rozhodnuto. Odborný výklad přislíbil historik architektury Lukáš Beran, který silo zahrnul do své publikace Industriální topografie Kraje Vysočina,“ zmínila Nováková. Sraz je v neděli v deset hodin na adrese Chlumova 35.

Silo vybudoval v roce 1927 brněnský stavitel Johann Theimer pro německé skladištní a hospodářské družstvo pro Štoky a Jihlavu. Mělo kapacitu 150 vagonů obilí. Autorem lamelového krovu Zollbau je architekt Friedrich Zollinger Skladiště se dochovalo zcela autenticky.