Postupně se začala zajímat o hospicovou péči a zjistila, že v podobné situaci jako ona je i velké množství dalších lidí. „Potřebovala jsem radu, tak jsem se rozhodla založit poradnu,“ říká Gregorová, která pak postupně k poradně připojila i další služby. „Doprovodit maminku ke smrti byla největší zkouška mého života,“ dojatě vzpomíná na těžké chvíle dcera.

Za deset let k poradně přibyla odlehčovací služba, domácí hospicová péče, odborné sociální poradenství a půjčovna zdravotních pomůcek. To vše funguje pod názvem Sdílení, které sídlí v přízemí polikliniky v Telči. „Jsme tu pro rodiny, které se starají o někoho blízkého, který to už sám nedokáže,“ nastínila poslání společnosti ředitelka Michaela Čeřovská.

V prostorách Sdílení mají svou místnost také zdravotní sestry. „Máme zde vybavenou skříň s léky, kterou jsme pořídili díky Výboru dobré vůle-Nadaci Olgy Havlové. Každá sestra má také svou výjezdní tašku,“ ukazuje Čeřovská na malou lékárnu schovanou ve skříni. Zdravotní sestry musí mít registraci k práci bez odborného dohledu. „Zároveň se také snažíme reagovat na potřeby pacientů, sestry si neustále doplňují vzdělání a jezdí na různé odborné kurzy,“ informuje ředitelka. Jedna ze zdravotnic nedávno absolvovala velmi náročný kurz na cévkování mužů. „Mám to úspěšně za sebou,“ chlubí se s úsměvem zdravotní sestra Martina Drexlerová.

Sdílení stále hledá další dobrovolníky. „Nemusí splňovat určitá pravidla, stačí, když budou plnoletí a uvidíme, že chtějí pomáhat a jsou motivovaní,“ podotýká Čeřovská. Službu domácího hospicu nehradí zdravotní pojišťovna, na jeho služby se tak snaží pracovníci Sdílení sehnat peníze od dárců. „Odlehčovací službu a poradnu zčásti financuje kraj, od pacientů vybíráme jen symbolické platby. Minulý rok jsme měli 44 klientů na deset pečovatelek,“ dodává Čeřovská. I z tohoto důvodu pořádají jarmarky, běhy a další akce. Výtěžek z nich putuje na platy lékařů, sester a na nákup vybavení. „Dobrovolníci prodávají na jarmarcích nebo chodí navštěvovat seniory do domova,“ popisuje ředitelka činnost lidí, kteří se ke Sdílení nezištně přidali.

Téma hospiců a provázení ke smrti je pro většinu lidí tabu. „Lidem se o tom nechce mluvit. Rodiny se bojí zavolat hospic, většinou se odhodlají, až když je situace velmi vážná a nezbývá jiná možnost,“ říká Čeřovská. Podle ní si lidé neradi přiznávají, že může přijít konec a doufají, že jejich blízkého potká zázrak a uzdraví se. „Pokud nás lidé kontaktují dřív, je to pro ně mnohem lepší. Můžeme jim včas poradit, připravit je na to, co se může stát, často se jim uleví jen tím, že se někomu se svými starostmi svěří,“ podotýká Čeřovská. V loňském roce poskytli zaměstnanci Sdílení domácí hospicovou péči sedmnácti klientům.

Součástí Sdílení je také půjčovna zdravotnických pomůcek. Ve třech místnostech stojí vyrovnaná kolečková křesla, polohovací postele či matrace snižující riziko proleženin.

Čeřovská také upozorňuje na složitou situaci, která nastává, pokud pacient nemá žádné blízké. „Takové lidi bohužel nemůžeme přijmout, protože se o ně nemůžeme starat celý den,“ uvádí. Vzápětí dodává, že jediným řešením je trvalé umístění do hospicu.

„Pokud bych měla vyzdvihnout jednu věc, kterou člověk získá prací v domácím hospicu, bylo by to vědomí vlastní křehkosti,“ upozornila ředitelka. Podle ní lidé mají sklony myslet si, že na světě byli odjakživa a budou tam navždy. „Nemáme čas zabývat se myšlenkou na vlastní konec, protože každý den je potřeba zařídit tolik věcí, které náš praktický život přináší,“ uzavírá ředitelka Čeřovská a nabádá, aby se lidé, kteří se starají o nemocného blízkého nebáli ozvat.

Nabízené služby:

• Odlehčovací služba: Je určená rodinám, které v domácím prostředí pečují o své blízké. Součástí této služby je provádění hygieny, pomoc při podávání potravy, doprovod na procházky či rozhovor. Péče stojí sto korun za hodinu a dojezdová vzdálenost je u všech služeb dvacet kilometrů kolem Telče. Lze ji využít ve všední dny od sedmi ráno do šesti večer.

• Domácí hospicová péče: Služba vhodná pro rodiny, které pečují doma o blízkého s nevyléčitelným onemocněním. Domácí hospic funguje nepřetržitě celý týden. Zahrnuje zdravotní a ošetřovatelskou péči o nemocného a psychologickou, sociální a duchovní podporu nemocného i jeho rodiny. Za jeden výjezd klienti platí sto padesát korun.

• Odborné a sociální poradenství: Bezplatná poradna, která se nachází v přízemí polikliniky v Telči, je lidem k dispozici v pondělí a ve středu.

• Půjčovna pomůcek: Sdílení nabízí elektricky polohovatelná lůžka, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, chodítka, toaletní židle a další pomůcky. Lze tam také zakoupit obouvák ponožek, zvýšený okraj talíře, drtič nebo půlič léků a další věci.