Tyflo Vysočina Jihlava, které sídlí na Havlíčkově ulici v Jihlavě, v úterý přivítalo návštěvníky v rámci dne otevřených dveří. Lidé, kteří přišli, se zajímali především o to, jak by se sami mohli zapojit do aktivit obecně prospěšné společnosti.

Tyflo je organizace, která poskytuje služby nevidomým a zrakově postiženým. Každé pondělí odpoledne patří liché týdny simulované zvukové střelbě, v sudé týdny se zase v klubovně plete. Aktivit je ovšem mnohem více. „Jezdíme s klienty také na různé pobytové a nebo jednodenní akce. Těch aktivit je velké množství," potvrdila Ivana Rytychová, která má v organizaci na starosti masérské služby a cvičení. O tomto víkendu se klienti například chystají na vepřové hody do Hodic, v dalších týdnech například sedlejovský výlov.

Přímo v prostorách Tyfla se také rozjíždí rehabilitační keramická dílna. Tuto sociálně-terapeutickou dílnu vede Michaela Marková. „Rozjíždí se to, lidé, kteří sem chodí na masáže, se přijdou podívat a ptají se, jestli už je dílna otevřená," uvedla Marková k zájmu klientů. Ti, kteří do dílny zavítají, si mohou vyzkoušet točení na kruh, modelování nebo lití do forem. Jde o různé způsoby zpracování hlíny. „Je to vhodná aktivita pro nevidomé, při které se využívá především hmatu. Hlína je příjemná na dotek, jak se hněte, tak se mění její vlastnosti. Pro klienty je to vhodná terapie," dodala Marková.

Pro nevidomé je nejvhodnější točení na kruhu, tuto aktivitu zvládnou i nevidomí, co se týče modelování, tam je situace těžší. „K modelování je nutná prostorová orientace," uzavřela Marková s tím, že nové klienty a uživatele v dílně ráda přivítá.

Ti, kteří se nestihli přijít podívat na den otevřených dveří, aby si prohlédli učebny s počítači, dílny a cvičné kuchyňky, a ti, kteří mají zájem se zapojit do aktivit Tyfla, se mohou ozvat individuálně.

Organizace Tyflo Vysočina Jihlava totiž poskytuje rozsáhlý seznam služeb. Od asistenční služby v domácnosti přes průvodcovskou a předčitatelskou službu nebo služby denního stacionáře, což je efektivní využívání volného času. V letošním roce se například uskutečnil už jedenáctý ročník benefičního plesu.

Pestrý výběr mají uživatelé například ze sportovních aktivit. Tyflo Vysočina Jihlava například pravidelně pořádá turnaj ve stolním tenisu pro nevidomé showdown.

IVA BÍNOVÁ