Podle zástupců obcí, které nesouhlasí s plány na těžbu uranu v ložisku Brzkov - Horní Věžnice, Mládek prohlásil, že je zhnusen kampaní, která se proti těmto plánům vede. Přítomní vyjádřili protest dvěma minutami ticha a cinkáním klíči. Podle mluvčího MPO Františka Kotrby ale Mládek nikoho neurážel, pouze byl nucen reagovat na hrubě zkreslené a občany matoucí informace.

Podle Kotrby společný právní zástupce zúčastněných obcí Luboš Kliment svými výroky v minulých dnech prostřednictvím médií rozpoutal útočnou kampaň, aniž by před tím korektně oslovil k dialogu všechny zainteresované strany a mohl disponovat relevantními informacemi.

Starosta Brzkova Aleš Bořil uvedl, že obyvatelům vadí Mládkův výrok, jímž označil chráněné ložiskové území jako čáru na mapě. "Pro majitele pozemků to znamená, že nemohou se svými pozemky hospodařit, poškozuje to jejich vlastnická práva. Vadí jim také, že nejsou účastníky žádného správního řízení," řekl Bořil.

Ředitel odboru komunikace ministerstva Roman Prorok ale v reakci na Bořilova slova řekl, že chráněné ložiskové území v žádném případě neznamená, že by lidé nemohli se svými pozemky nakládat. Podle něj ani neznemožňuje územní rozvoj obcí.

Shromážděným lidem Bořil přečetl takzvané Brzkovské artikuly obsahující požadavek zachování nerostného bohatství dalším generacím, dodržování platných zákonů všemi bez výjimky, respektování práv malých obcí a zejména práva na svobodu projevu a práva vlastnit majetek. "Chceme, aby si naši političtí reprezentanti uvědomili, že veškerá jejich moc pramení z vůle lidu," dodal Bořil.

Materiál o přípravě na vytěžení uranu u Brzkova schválila vláda předloni v prosinci. Také konečné rozhodnutí o zahájení těžby by měla za několik let učinit vláda. Podle studie proveditelnosti by těžba mohla začít někdy kolem roku 2023.

Důležitým faktorem pro případnou těžbu uranu v ČR je podle Mládka to, že bude ekonomická a skutečně se vyplatí teprve tehdy, budou-li světové ceny uranu na odpovídající úrovni. "Nyní tomu tak není, a proto bude těžba uranu v České republice k 31. prosinci 2017 ukončena," uvedl tento týden Mládek v tiskové zprávě na webu MPO. K tomu, aby se investice do těžby uranu vyplatily, musela by podle něj jeho světová cena stoupnout nejméně o 50 procent. K obnovení těžby nebo zahájení nové navíc ani neexistuje politická vůle.

Na společném postupu proti případnému zahájení těžby uranu poblíž Brzkova se loni dohodli starostové obcí Brzkova a Věžnice a měst Polná a Přibyslav. Obce a města se obrátí na vládu s požadavkem, aby se společně s vlastníky pozemků staly účastníky řízení o rozšíření chráněného ložiskového území. O dalším postupu budou informovat občany 12. dubna na veřejném setkání v Brzkově.