Jihlava poskytne tucet bytů a bude spolupracovat s charitou i dalšími institucemi. „Celkový rozpočet projektu dosahuje čtyř milionů korun, město však hradí pouze pět procent, tedy přibližně 200 tisíc korun, zbylá částka bude hrazena formou dotace z Operačního programu Zaměstnanost,“ uvedla Aneta Hrdličková z radnice.

Po dvou letech bude projekt vyhodnocen, může se stát jednou z forem podpory rodinám v bytové nouzi.