Díky zpětnému odběru v krajském městě Vysočiny se tak snížila produkce nebezpečného odpadu o 1 605 tun. „Výsledek studie jednoznačně dokazuje, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Jsem hrdá na Jihlavany, kteří poctivě třídí. Má to smysl,“ uvedla primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava).

Díky recyklaci se podařilo uspořit přes 1 775 MWh elektřiny, 64 tun primárních surovin, téměř 100 000 litrů ropy a necelých 7 800 metrů krychlových vody. „Sběrem elektra Jihlavané ušetřili stejně vody jako při 104 452 sprchováních,“ přepočítal mluvčí radnice Jaroslav Šnajdr.

Jihlavané mají možnost vysloužilá elektrozařízení odevzdat do jednoho ze tří sběrných dvorů, šestadvacet jihlavských sídlišť pak má také červený kontejner na elektroodpad. „Nejlepší odpad je však ten, který nevznikne,“ připomněla vedoucí odboru životního prostředí jihlavské radnice Katarína Ruschková.