Na posledním zastupitelstvu města totiž schválili zadání nového územního plánu a nyní bude zhruba čtyři měsíce trvat, než bude urbanisty zhotoven. Během tohoto období mohou do vytváření plánu zasahovat také občané.

Kromě Třeště budou do plánu zapojeny také místní části Salavice, Čenkov a Buková, které měly dosud pouze urbanistické a architektonické studie, jejichž platnost skončila. „Byl bych rád, kdybychom nový územní plán schválili v červnu příštího roku. Tedy abychom to stihli do podzimních komunálních voleb na podzim," přeje si starosta Třeště Vladislav Hynk.

Nový územní plán totiž pomůže městu zrevidovat celkové území a přispěje také k tomu, aby se město dále mohlo rozvíjet. „Je to jeden ze stěžejních dokumentů ve městě. Budeme do něj chtít prosadit věci se zaměřením na revizi průmyslových ploch, revizi bydlení ve městě a chceme vyřešit také problematické lokality," poznamenal starosta Hynk.

Problematické lokality se týkají především míst se zavřenými průmyslovými objekty v blízkosti centra. „Tyto objekty jsou kolikrát polorozpadlé, takže bychom v novém územním plánu chtěli dát možnost, aby se daly využívat jinak," vysvětlil Hynk s tím, že pokud je průmyslový objekt v centru města, tak to nebude ideální. „Ve spolupráci s architekty bychom územní plán chtěli postavit tak, aby průmysl dostal prostor na okraji města," přiblížil starosta Třeště.

Do nového územního plánu Třeště je také zahrnutý například plánovaný obchvat města nebo požadavky na stavební parcely. Ty jsou také nejčastějšími připomínkami ze strany občanů. Ti se mohou ke změnám v plánu vyjadřovat a dávat podněty. „Lidé chtějí měnit barvu svých pozemků. To znamená, že když má někdo v Třešti například zahradu, tak by si na ni chtěli do budoucna postavit dům. Jde spíše o osobní požadavky," doplnil Hynk. Náklady na zpracování územního plánu jsou asi milion korun s tím, že je možné získat grant od Kraje Vysočina ve výši až 160 tisíc korun.

Nový územní plán připravuje také město Jihlava. Lidé ho mohou připomínkovat. Návrh je přístupný na internetovém odkazu pup.jihlava.cz. Stejně jako v Třešti i v Jihlavě se má plán schvalovat v polovině příštího roku.