Dárci, kteří chtějí podporovat neziskové organizace, budou dostávat informaci, že jejich peníze skutečně jdou na užitečnou věc. Zaznělo to na setkání v Jihlavě, kde se o nově přidělovaném certifikátu Spolehlivá veřejně prospěšná společnost v regionu poprvé hovořilo. Certifikát má pomoct oddělit dobré neziskovky od těch horších.

Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky (AVPO ČR), jejímž posláním je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru, značku vymyslela poté, co zjistila, že stále větší počet neziskových organizací je nedůvěryhodný, nebo o sobě neposkytuje dostatečně důvěryhodné informace.

Problémem se zabýval i Pavel Bachmann, který působí na Univerzitě Hradec Králové. Jeho zjištění bylo alarmující, kritické místo spatřuje v pochybné webové prezentaci činnosti. „Situace, kdy dvě třetiny neziskových organizací vůbec nemají webové stránky, je alarmující," konstatoval Bachmann.

Nejhorší situace je podle něho u spolků, které mají web jen ve čtvrtině případů. Mezi nadačními fondy, obecně prospěšnými společnostmi a nadacemi má web jen zhruba každá druhá organizace. Za přijatelné tak Bachmann označuje poměry v případě účelových zařízení církví, kde jich má důvěryhodný web 87 procent.

Značka Spolehlivá veřejně prospěšná společnost chce pomoci na straně jedné neziskovým organizacím. Na straně druhé pak těm, kteří zamýšlejí některou neziskovku podporovat. „Značka spolehlivosti je zárukou pro firmy i jednotlivce, že peníze, které darují neziskové organizaci, držiteli značky spolehlivosti, budou použity správně na deklarovaný účel," řekl na jihlavském setkání prezident AVPO ČR marek Šedivý. „Naši hodnotitelé prověřují nejen to, jak jsou peníze v neziskovce využívány, ale zaměřují se i na správu, řízení a její transparentnost," dodal.

Podle lidí, kteří v neziskových organizacích na Jihlavsku i na dalších místech Vysočiny pracují, je nápad prezentovaný AVPO ČR přínosný. „Vnímáme značku jako ohodnocení, že naše fungování je dobré," poznamenala na setkání Jana Lukeš z organizace Rozkoš bez rizika, která je zaměřená na prevenci a léčbu sexuálně přenosných chorob pro osoby s velmi rizikovým sexuálním chováním a životním stylem.