Podpisová akce obyvatel Jihlavy, která brojí proti plánované trase jihovýchodního obchvatu Jihlavy, předevčírem skončila. Lidem vadí, že má stavba vést kolem lokality Ráj na katastrech Jihlavy a Rančířova, která je známá nedotčeným údolím řeky Jihlávky s velkou plochou zeleně a chráněnými druhy rostlin a živočichů.

Více než pětistovka podpisů nyní obyvatele v této lokalitě opravňuje k tomu, aby proti záměru výstavby obchvatu podali námitku na jihlavském magistrátu. Tento způsob vyjádření názoru k územnímu plánu umožňuje stavební zákon. O námitkách potom rozhoduje zastupitelstvo města.

„Nesouhlasíme s tím, aby obchvat vedl údolím a částí Jihlavy, která se nazývá V Ráji. Námitku podáváme prostřednictvím zástupce veřejnosti v těchto dnech," okomentoval aktivitu Leoš Ondra z Rančířova, který se v této záležitosti angažuje.

Podepsal se i osadní výbor

Návrh v konceptu územního plánu se nelíbí také Josefu Sklenáři ze sasovské biofarmy, který bydlí v místech, přes něž má obchvat také vést. Ten kritizuje především to, že město s lidmi o problematice vůbec nekomunikovalo.

„Původně se počítalo s tím, že obchvat půjde dále od města. Nová lokace se mi vůbec nelíbí, magistrát s námi dostatečně nekomunikoval," vyjmenoval hlavní důvody nespokojenosti farmář Sklenář. Proto se zemědělec ze Sasova pod nesouhlasné stanovisko podepsal i s dalšími členy osadního výboru.

Ani poté, co se námitka dostane do rukou úředníků, nechtějí aktivisté usnout na vavřínech. O problematice plánují informovat širokou veřejnost. „Určitě budeme jednat s představiteli magistrátu, ale rádi bychom dali o problému vědět dalším lidem ve městě, které obchvat přímo nezasáhne. Například nějakou formou obecné petice a doprovodných akcí," přiblížil další postup Leoš Ondra.

Realizace obchvatu je podle vedení Jihlavy pravděpodobná nejdříve za pět let, do územního plánu ovšem musí být zanesen už nyní. O aktivitě lidí z této lokality město ví a nebere ji na lehkou váhu. „Od toho tu je připomínkování územního plánu, aby se lidé mohli vyjádřit. Jejich názor určitě nezůstane bez povšimnutí," uklidňuje obyvatele náměstek primátora Rudolf Chloupek (ČSSD). Dokončení obchvatu je do budoucna pro město kvůli náporu dopravy nutné.