„Kolega si všiml, že z Velkého Pařezitého rybníka několik dnů odtékala voda plným proudem přes vršek dlužové stěny, která je tvořená prkénky uvnitř požeráku. Vypadá to, že jich tam někdo nevyskládal dostatečný počet. Prkénka je třeba při procesu napouštění pravidelně dle stavu přítoku doplňovat, aby se tak mohla zvedat hladina rybníka. Takhle se rybník moc rychle nenapustí. Voda navíc teče dál do rybniční sítě pod Pařezákem,“ povzdechl si Michal Salamánek ze Spolku Pařezáček.

Podle mluvčí AOPK Karolíny Šůlové se napouštění provádí tak, že v souladu s technickobezpečnostními zásadami dochází k postupnému přidávání dluží do tělesa požeráku. Kvůli zatížení nově rekonstruovaného hrázového tělesa a zachování minimálního zůstatkového průtoku nelze osadit všechny dluže naráz a proto je nutné rybník napouštět pozvolna.

„Během víkendu skutečně došlo k tomu, že z rybníka odtékaly vyšší průtoky. Tyto průtoky by však nebylo možné všechny zachytit s ohledem na bezpečnostní hledisko pozvolného napouštění, byly však využity dále v povodí.  Nicméně s ohledem na vyšší srážky bylo po zjištění situace dluží přidáno  – ale tak, aby bylo zajištěno pouze postupné napouštění,“ vysvětlila Karolína Šůlová.

A doplnila, že dohledem nad situací ve Velkém Pařezitém je pověřena osoba, která odtok z rybníka sleduje a reguluje.

Velký Pařezitý rybník se i přes mnohé kritiky začal vypouštět loni na podzim a rekonstrukce odstartovala na jaře. Rozsáhlá oprava zahrnovala například výměnu potrubí, zvětšení mocnosti hráze, úpravu bezpečnostního přelivů a další stavební činnosti. Vše se podařilo dokončit do října letošního roku, rybník se začal znovu napouštět v září.