Současný náměstek Kalina vstupuje do voleb jako lídr a má za prioritu dokončit vystoupení města ze Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. S tím souvisí přesun provozování vodohospodářské infrastruktury na městskou společnost Jihlavské vodovody a kanalizace. Již dříve bylo oznámeno, že by k tomu mělo dojít na konci letošního roku.

Tyto spory se chýlí k závěru a tak se může lídr kandidátky myslet i na jiná témata. „V následujícím volebním období se chci zaměřit na problematiku spolupráce velkých zaměstnavatelů s městem,“ prozradil Kalina. Půjde zejména o bezpečnostní rizika spojená se zaměstnáváním pracovníků z jižní a východní Evropy a také o zapojení firem do oblastí kultury, sportu a vzdělávání.

Své priority poodhalila také „dvojka“ kandidátky Martin Laštovička. „Dlouhodobě usiluji o znovunalezení promyšlené architektonické tváře Jihlavy zjizvené destrukčním obdobím padesátých až osmdesátých let minulého století a některými nevhodnými zásahy po roce 1989,“ uvedl Laštovička. Plánuje architektonicky oživit centrum města a vytvořit památkářskou koncepci Jihlavy.

Scéna Tisícročná včela.
Tisícročná včela: Boj o smysluplný život, rodinu a národ

Volební program KDU-ČSL se kromě již zmíněných bodů týká sociální oblasti a bezpečnosti, kdy by měla být rozšířena a zkvalitněna nabídka sociálních služeb a hospicové služby ve městě by měly být podporovány. Strana chce také podporovat nejrůznější soutěže mezi školami. Chce také řešit budoucnost areálu bývalé Modety a kulturně-relaxační zóny Stříbrné údolí.

Podle lidovců by měly být také atraktivnější podmínky pronájmu nebytových prostor v městské památkové rezervaci. V prioritách nechybí plány udělat centrum města jako příjemné a fungující místo pro kulturu, obchodní aktivity i bydlení. KDU-ČSL chce také dokončit obchvat města, vytvořit jednotný parkovací systém, podporovat další rozvoj MHD a optimalizovat svoz tříděného odpadu.

V prioritách nechybí postupná rekonstrukce Horáckého zimního stadionu. Novou multifunkční halu pak KDU-ČSL podpoří pouze pokud bude město spoluinvestorem, nikoliv provozovatelem.