Odborné ošetření sto padesát let staré lípy, která roste v klášterní zahradě v Brtnici, se uskuteční už příští pondělí 15. března od 8 hodin ráno. Lípa přiléhá ke kostelu svatého Karla Boromejského a blažené Juliány Collalto a sousedí s Paulánským klášterem.

Klášter vznikl v roce 1624 a později došlo k jeho přestavbě. Před klášterem a kostelem se nachází lipové stromořadí pocházející z roku 1882. V tomto období pravděpodobně vysadili i zmiňovanou lípu. Cenová hodnota lípy se v současnosti odhaduje na více než 270 tisíc korun.

Zdravotní stav lípy je dobrý, ale její stabilita významněji narušená, a proto ji obec Brtnice přihlásila do projektu Zdravé stromy pro zítřek. Certifikovaný arborista Petr Zvědělík šetrnou stromolezeckou technikou odlehčí nestabilní větve. „Na konkrétních úkonech se vždycky domluvíme až na místě, ale většinou jde o stromovou redukci, bezpečnostní řezy a další zdravotní ošetření," popsal způsob práce v korunách lípy Zvědělík.

Se Zvědělíkem se o lípu postarají také Jiří Voda a Miroslav Sedláček. Podle posledních informací bude na lípě proveden zdravotní řez a bude provedena lokální redukce větví směrem k budově.

„V koruně umístí bezpečnostní vazbu, jejíž cílem je zvýšit bezpečnost stromu pro okolí," upřesnila Adéla Mráčková z nadace Partnerství.

Lípa získala odborné ošetření díky projektu Zdravé stromy pro zítřek, na němž spolupracují nadace Partnerství, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., Mendelova univerzita v Brně a Lesy ČR. Pouze v případě nepříznivého počasí se akce přeloží. „V případě náhlého nepříznivého počasí se ošetření v níže uvedeném termínu nekoná. Náhradní termín určí přidělení arboristé," doplnila Mráčková.

Kouzelná lípa

Arboristé už v loňském roce ošetřovali zmiňovanou lípu u lihovaru. O ní Petr Zvědělík povídá, že je kouzelná. Situace kolem lípy je však komplikovaná v tom, že patří soukromému majiteli, a případná starost o ni je nákladnou záležitostí. „Před lety ji cestáři zasypali, ona se z toho ovšem vzpamatovala, i když to neměla přežít," poznamenal Zvědělík s tím, že když nějaký strom zasypete, tak mu vezmete potřebné živiny. „Navrhl jsem ji do programu nadace Partnerství právě proto, aby se jí dostalo potřebného ošetření. Teď ještě musím vymyslet co dál, ještě by totiž jedno ošetření potřebovala," zamyslel se Zvědělík.

Lípa, která vypadá, že je složena ze tří částí, má prý některé větve o průměru kolem tří metrů. Podle Zvědělíka jde o unikátní strom.

Cílem projektu nadace Partnerství a dalších spolupracujících institucí a organizací je upozornit na důležitost včasného, a hlavně kvalitního ošetřování stromů. V rámci projektu všechny přihlášené stromy získávají posouzení zdravotního stavu a doporučení pro další postup. Vybrané stromy pak obdrží ukázkové ošetření od arboristů s certifikátem Evropský arborista. Nadace Partnerství již 24 let pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, péči o zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody.