Lokalita U Šeredů je typickou ukázkou mokřadních biotopů vázaných na širokou nivu Maršovského potoka a mírné svahy při jejím okraji východně. V závislosti na výšce hladiny spodní vody se tam nachází široké spektrum vzácných biotopů od mokřadních porostů s trvale vysokou hladinou spodní vody až po střídavě vlhké a suché krátkostébelné trávníky. „Lokality tohoto charakteru jsou v dnešní intenzivně obhospodařované krajině velmi vzácné a neustále ohrožené. Například budováním rybníků či zalesňováním,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí Pavel Hájek.

Památný buk byl napadený dřevomorem. Mokrý a těžký sníh spolu se silným větrem byl poslední kapkou a strom se zlomil.
Památný buk na Rudném je zlomený, nevydržel nápor sněhu před Vánocemi

V místě roste a žije celá řada vzácných rostlin a živočichů – namátkou lze zmínit například ostřici blešní, všivec lesní, toliji bahenní, bekasinu otavní či drobný druh měkkýše vrkoče rašelinného.

Kraj Vysočina má aktuálně v péči už celkem sto pětapadesát zvláště chráněných území, v letošním roce vyčlenil na zajištění péče o ně ze svého rozpočtu 14,8 milionů korun.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Teplota, vlhkost, srážky: nadšenec z Vysočiny měří počasí pro ČHMÚ. Na zahradě

Zdroj: Deník/Martin Singr