„Domluvili jsme se s majitelem louky, že ji pokosíme. Není to ale jenom o sečení trávy, posečená tráva se odtud musí odvézt. Kdybychom ji tu nechali, nahromadí se tu přebytečné živiny, což vůbec neprospívá původním rostlinám, například chráněné vachtě trojlisté a violce bahenní," vysvětlil Jiří Pykal s dovětkem, že louka by časem úplně ztratila svůj původní charakter. Tím ale práce občanského sdružení nekončí. „Musíme tu ještě vyhloubit odtokové stružky a odstranit nálety. Llouka se musí udržovat pravidelně každý rok," doplnil Pykal. Lokalitu před rokem objevil Pavel Pokorný, který na ni upozornil ochránce přírody