Nová telefonní čísla zájemci naleznou na webových stránkách města, vytištěný seznam si mohou od dnešního dne vyzvednout v Městském informačním centru v budově radnice či Turistickém informačním centru v Bráně matky Boží. „Společným předčíslím bude 565 59, za kterým budou následovat nikoliv už třímístné, ale čtyřmístné klapky pro jednotlivé přístroje, respektive pracovníky.

Důvody pro změnu jsou technické i organizační," uvedl mluvčí radnice Radek Tulis s tím, že již není možné uspořádat velké množství čísel do logických skupin po oborech a odděleních magistrátu.

IVANA HOLZBAUEROVÁ