S novým rokem méně majetku. Tak na tom bude Svazek vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK). Luka nad Jihlavou, Velký Beranov, Kozlov, Ořechov, Bítovčice a Vysoké Studnice. To je šest dalších obcí, které se rozhodly ze SVAKu ke konci tohoto roku vystoupit. Aby tak obce mohly učinit, musely se rozhodnout do konce června.

Z původních dvaatřiceti členů svazku jich tedy zbude pětadvacet. Jihlava ze SVAKu oficiálně vystoupila na konci roku 2012, i když majetkoprávní vztahy mezi krajským městem a SVAKem nejsou až do současné doby vyřešené.

Jak se vystupující obce shodují, právě tyto tahanice je přiměly k rozhodnutí ze svazku vystoupit. „Báli jsme se sporu SVAK versus Jihlava. Pořád se vymýšlejí exekuce, zabavení majetku, jiné východisko jsme neviděli," řekl starosta Velkého Beranova Bohumil Kříž. S tím souvisí i to, že ve Velkém Beranově má vzniknout nová čistírna odpadních vod. „Pídili jsme se po tom, co by se stalo, kdyby byla vyhlášena exekuce, takže jsme radši zrušili investorství ze SVAKu na obec a vystoupili jsme," dodal Kříž. On sám si však stále myslí, že SVAK je dobrá věc. „Nemám kvůli tomuto sporu Jihlavu rád, vystoupili jsme kvůli ní," okomentoval starosta Beranova.

O svůj majetek se báli také v Kozlově. „Taková ta nejistota, co bude dál. Jde o ohrožení našeho majetku a cenu vody, chceme si to dělat sami," řekla starostka Kozlova Milada Jiráčková. „Hlasování o vystoupení ze SVAKu bylo jednoznačné, ale dlouho předtím jsme o tom diskutovali, rozhodnutí zrálo delší dobu," dodala. Jak už dříve řekl starosta Luk nad Jihlavou Viktor Wölf, podle něj dostává svazek své členy, tedy obce, do velmi nevýhodné pozice.

„Jihlava vyhrála několik žalob, to s sebou nese náklady, které musí někdo zaplatit, tedy obce ze svazku," vyjádřil se Wölf.

Na posledním zasedání jihlavského zastupitelstva řekl primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal (ODS), že SVAK staví Jihlavu v souvislosti s členskými obcemi SVAKu do nepříjemné role. „Pevně věříme tomu, že SVAK dojde k rozumu, nechci, abychom řešili, že té a té obci zabereme ten a ten majetek, nečinností SVAKu jsme k tomu ale vybízeni a nuceni. Je mi to krajně nepříjemné, ale jsme v pozici, kdy hájíme zájmy občanů města, jsme povinni je hájit," promluvil k zastupitelstvu Vymazal.

Podle předsedy předsednictva SVAKu Jiřího Vlacha neměli zřejmě zastupitelé obcí, které chtějí ze SVAKu na konci roku vystoupit, dostatek informací. „Nebo neuvažovali ekonomicky, ale do toho já vstupovat nebudu, na vystoupení mají právo," řekl Vlach s tím, že stejné tahanice jako s Jihlavou nebudou. I přes to, že obce ze SVAKu odcházejí, bude podle Vlacha SVAK fungovat dál. „Vystoupilo pár obcí, zbytek drží pevně při sobě, což se projevilo před týdnem na valné hromadě. SVAK bude fungovat dál, ale pokud se obce rozhodnou, že ho rozpustí, tak ho rozpustí," dodal Vlach.

Vydání majetku Jihlavě mělo podle města proběhnout nejpozději jeden měsíc po vystoupení, tak jak to říkají vlastní stanovy SVAKu i rozhodnutí valné hromady svazku. Jenomže Jihlava od konce roku 2012 do dnešního dne všechen vodohospodářský majetek v hodnotě přibližně 1,2 miliardy korun nedostala.

DANA KŘÍŽKOVÁ