Majitel by tedy tudíž s objektem, který stojí poblíž hlavního vlakového nádraží, až do rozhodnutí o tom, zda jde o památkově chráněný objekt, neměl nic dělat.

Členové iniciativy Nechte Růžek žít, kteří se dlouhodobě zasazují o to, aby byl objekt zachován a nepohřbila ho demolice, proto hned v pátek 2. června poslali na stavební úřad žádost o urychlené zastavení demoličních prací. Podle mínění zástupců iniciativy jsou práce na objektu v rozporu se zákonem. „Dne 31. května bylo Ministerstvem kultury ČR zahájeno řízení o prohlášení nemovitého objektu někdejšího Hotelu U nádraží v Telči – Podolí, č. p. 163 za nemovitou kulturní památku. Od tohoto dne je povinností vlastníka stavbu chránit před poškozením a nakládat s ní jako s kulturní památkou, dle příslušeného zákona o státní památkové péči. Za porušení zákona hrozí vlastníkovi pokuta až do výše 2 milionů korun,“ uvedl právník Jiří Plos.

Jeho tvrzení podporuje také Národní památkový ústav (NPÚ) v Telči. Mluvčí Ilona Ampapová potvrdila, že památkářům dorazilo vyrozumění o tom, že ministerstvo kultury zahájilo příslušné řízení ve čtvrtek 1. června datovou schránkou. „Od té chvíle je objekt chráněn příslušným zákonem a majitel by se měl podle toho zařídit,“ potvrdila Ampapová. NPÚ by mělo být také v příštích dnech ministerstvem požádáno, aby se k objektu vyjádřilo. „V takových případech se vyjadřujeme k tomu, zda objekt splňuje památkové hodnoty. Lhůta pro vyjádření je třicet dní od té doby, kdy nás o to příslušné ministerstvo požádá. K tomu ale zatím nedošlo,“ upozornila Ampapová. Vyjadřovat by se podle ní však měl ještě i Kraj Vysočina a městský úřad v Telči. Ministerstvo kultury po obdržení všech stanovisek rozhodne o tom, zda bude objekt zpamátněn, či nikoli.

V současné době tedy může majitele upozornit na případné pochybení pouze příslušný městský stavební úřad. Úředníci v Telči v této záležitosti už kroky podnikli. „Podnět jsme dostali a řešíme ho. Stavební úřad zaslal majiteli výzvu k zastavení veškerých prací na objektu,“ potvrdil starosta Telče Roman Fabeš.

Majitelem objektu je firma MAKO se sídlem v Praze. Jediným vlastníkem je Andreas Kejmar. Ten se v minulosti nechal slyšet, že chce objekt prodat. Jeho vyjádření k aktuální situaci se Deníku nepodařilo sehnat.