Majitelé bytů přihlášení se k trvalému pobytu svým nájemníkům často zakazují. „Obvyklým argumentem pronajímatelů, kteří si nepřejí, aby jejich nájemci, respektive podnájemci, měli v nemovitosti trvalý pobyt, je strach z exekutorů,“ jmenoval mluvčí Jihlavy Jaroslav Šnajdr.

Podle města je ale obava z exekuce zbytečná. „Exekuce movitého majetku se provádí zcela výjimečně a výnos z dražeb je minimální,“ uvedl vedoucí správního odboru Jan Vystrčil. „Navíc to lze ošetřit tím, že se v rámci smlouvy podepíše předávací protokol, do něhož pronajímatel sepíše movitý majetek, který přenechává nájemci k užívání. Tím je jasně dáno, že nejde o majetek povinného v rámci případného exekučního řízení,“ doplnil úředník.

Ilustrační foto
Parciální trolejbusy budou v Jihlavě za rok

Upozornil také na skutečnost, že například sociální dávky musí lidé jezdit vyřizovat do místa svého trvalého pobytu. „Účinnější je upravit ve smlouvě lhůtu, ve které je nájemce povinen po skončení nájmu přehlásit svůj trvalý pobyt jinam, a to například i pod sankcí,“ doporučil pronajímatelům Vystrčil.

Za každého obyvatele přihlášeného k trvalému pobytu získává město do svého rozpočtu nemalou částku. Krajské město se tak například už v roce 2005, kdy hrozilo, že počet obyvatel klesne pod 50 tisíc a městská kasa přijde o miliony, rozhodlo vyplácet každému nově přihlášenému odměnu ve výši tří tisíc. Podle nejnovějších dat Českého statistického úřadu má nyní v Jihlavě trvalý pobyt necelých jednapadesát tisíc lidí.