Nízkoprahový klub pro děti a mládež ZASTÁVka Telč funguje ve městě už pět let. Čtyři roky vede tento klub Petra Nováková, která říká, že dělat na zastávce pro ni znamená být mladým lidem průvodcem složitým obdobím dospívání.

Jaké služby nabízí Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč? Jaký je smysl a cíl služby?

Jedná se o sociální službu pro mladé lidi ve věku 11 až 26 let. Obecně poskytujeme takové služby, kterými pomáháme mladým lidem zlepšit kvalitu jejich života, předcházet vznikajícím sociálním rizikům, pomáhat jim orientovat se v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich aktuálních obtíží. Prakticky to pak vypadá, že v rámci otevřeného volnočasového klubu, který může kdokoliv v daném věku navštívit každý všední den v odpoledních hodinách, nabízíme mladým lidem i poradenství v oblastech, které je tíží. Například škola, rodina, vztahy, kamarádi, zdravý životní styl a podobně. Velkou část naší práce tvoří i preventivní aktivity, které mají těmto potížím předcházet.

Z jakých zdrojů je zařízení financováno?

Zařízení je nyní financováno klasickým vícezdrojovým financováním. To znamená dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, Kraje Vysočina a města Telč, k těmto nejvýznamnějším donátorům se snažíme získat i nějaké další peníze na dílčí činnosti zařízení například menší formou grantů či příspěvků nadací.

Jak dlouho pracujete pro Nízkoprahové zařízení ZASTÁVka Telč a jak hodnotíte jeho pětileté fungování? Prošlo zařízení nějakými změnami?

Osobně pracuji na Zastávce od října 2011, tedy zhruba o rok méně, než je jeho celková doba působnosti služby. Změn, kterými zařízení prošlo, bylo hodně od počátečního budování jména, povědomí, jak mezi potenciálními uživateli, tak mezi veřejností obecně, až po změnu sídla, rozšíření kapacit a spolupráci s dalšími subjekty ve městě. Osobně to vidím tak, že zařízení tohoto typu musí neustále reagovat na situaci, která se mezi mladými vyvíjí, a tudíž změny jsou něco, co naši službu vždy posouvá blíže k samotným mladým lidem. Ostatně vývoj a změny na Zastávce nyní názorně mapuje naše výstava „5 let ZASTÁVky v Telči", která má vernisáž v pondělí 2. listopadu v 16 hodin ve vstupní síni Radnice Města Telč. Prohlédnout si ji můžete až do 25. listopadu. Všichni jsou srdečně zváni.

Kolik mladých lidí asi denně navštíví klub, kolik jich oslovíte v terénu?

Průměrná denní návštěvnost od počátku letošního roku se pohybuje kolem 20 osob na klubu a 29 osob v terénu. Je potřeba však říci, že letní měsíce obecně vykazují nižší návštěvnost ve všech klubech po ČR, tím pak celkovou statistiku trochu zkreslují. Běžná denní návštěvnost klubu se proto pohybuje mezi 25 až 30 osobami.

Roste zájem mladých o službu?

Jednoznačně ano, je to vidět právě na statistice návštěvnosti, která se rok od roku zvyšuje.

Jaké vzdělání a kompetence musí mít sociální pracovník v nízkoprahovém zařízení?

Vzdělání pracovníků v NZDM se řídí zákonem 108/2006 Sbírky o sociálních službách, kde je to jednoznačně vymezeno. Sociální pracovník musí mít vzdělání minimálně vyšší odborné v oboru sociální práce či jemu příbuzných oborů, jako například sociální pedagogika nebo sociální a charitativní práce.

Jak vypadá pracovní den pracovníka v nízkoprahovém zařízení?

Pracovní doba je posunuta do odpoledních hodin, tak abychom mohli naše služby poskytovat mladým převážně školního věku právě v době, kdy už mají školní povinnosti za sebou. Začínáme tedy běžně v 11 hodin dopoledne. První část dne je věnována běžným administrativním úkolům, jako je vykazování činností z předešlého dne, týmové porady, nebo příprava na určitý preventivní program, pracovníci též vyhledávají různé informace pro své klienty. Odpoledne máme 4 hodiny v přímé práci, tedy buď otevřený klub (nebo chodíme po Telči v rámci terénní formy naší služby) pro mladé lidi, zde máme na starost bezpečí klientů, tedy dodržování pravidel klubu, zodpovídáme za bezproblémový provoz a samozřejmě komunikujeme s mladými lidmi. Nejčastěji pomocí hry navozujeme rozhovory na témata běžná pro jejich věk. Mapujeme situaci, ve které se nachází, a případně jim nabízíme různé druhy pomoci. Po skončení klubu či terénu máme ještě půlhodiny na sdílení informací mezi kolegy. Pracovní den většinou končí asi tak až o půl osmé večer.

Co pro vás osobně znamená tato služba, naplňuje vás? Co je vaší největší radostí, a co naopak starostí v rámci práce na ZASTÁVce?

Pracovat na Zastávce je pro mě být mladým lidem průvodce složitým obdobím dospívání a rané dospělosti. Chci být pro ně dospělým, za kterým mohou přijít a otevřeně si popovídat o čemkoliv, co se jim honí hlavou. Radostí pak pro mě je, když mladí opravdu sami od sebe přijdou a chtějí si popovídat. Někdy se jedná o běžné denní radosti a starosti, jindy o opravdu závažné věci. Oboje mi přináší naplnění, že se mi daří s mladými navazovat důvěrný vztah, což může být běh na dlouhou trať a zároveň je základem naší práce. A co je mou starostí? Ani ne tak starostí, jako každodenním úsilím je pro mě snaha pracovat na pozitivním postoji k naší službě široké veřejnosti, jelikož v tomto směru je naše služba stále ještě mladá a pro mnohé stále neznámá.