Voda v řekách od poloviny minulého týdne stoupá. Řeka Jihlava v měřicí stanici Dvorce včera v poledne vystoupala k rysce 52 cm.

První stupeň povodňové aktivity zde vyhlašují od 120 cm. Mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová pro Deník shrnula: „Tání probíhá velmi pozvolna, proto nebyly problémy. Na Vysočině jsou úbytky zásoby vody ve sněhu zanedbatelné. Například v povodí po profil Mostiště je úbytek zásoby vody ve sněhu jen 0,1 milionu kubíků, po Dalešice 2,4 milionu,“ připustila Jana Kučerová. Podle hydrologických předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) byl před oteplením objem zásoby vody ve sněhu v kraji Vysočina více než půl miliardy kubíků, což by naplnilo čtyřikrát Dalešickou přehradu o objemu 127 milionů kubických metrů.

Lidé se bojí záplav

„Sníh taje lehce jarně, situace nevypadá beznadějně. Kocháme se nadějí, že sníh se pomalu rozpustí,“ řekl včera Vlastimil Faktor z chatové oblasti Dvorce u řeky Jihlavy, dvakrát v posledních letech zaplavené . „Zatím nic nepodnikáme. Začneme, až voda stoupne,“ přidal se Lubomír Dlabaja z Dvorců.

Voda se začne vylévat z břehů podle Jany Kučerové za souhry několika faktorů. „Pokud nastane prudké výrazné oteplení bez poklesu nočních teplot a budou intenzivní srážky,“ vyjmenovala mluvčí.

Vodní dílo Hubenov je vypuštěno jeden metr pod maximální zásobní hladinu, což představuje 20 procent volného zásobního prostoru. Volný zásobní objem je asi půl milionu kubíků. Podle Mojmíra Kohuta z oddělení agrometeorologie ČHMÚ Brno je v těchto dnech svrchní část půdního horizontu nasycena vodou přes 90 procent.

Voda zatím odtéká

„Pokud prší, část se vsákne, část odteče. V časovém horizontu několika dní povodně neočekáváme,“ uvedl Mojmír Kohut s tím, že půda není většinouzmrzlá a stačí pohltit přebytky vody.